Essays about: "upplag"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word upplag.

 1. 1. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jonas Gunnarsson; Johan Karlström; [2020]
  Keywords : Trafikverket; upplag; enkätundersökning; skogsbranchen;

  Abstract : Sverige avverkar årligen runt 100 miljoner m³sk, allt detta ska transporteras till industrier och andra uppköpande organisationer. Ca 96 procent av dessa transporter sker på de allmänna vägarna, även utmed dessa vägar ligger det virke- och skogsbränsleupplag. READ MORE

 2. 2. Modal analysis of pedestrian-induced torsional vibrations based on validated FE models

  University essay from KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Author : Simon Chamoun; Marwan Trabulsi; [2017]
  Keywords : Modal analysis; validated FE models; pedestrian-induced vibrations;

  Abstract : Finite element (FE) models serve as the base of many different types of analysis as e.g. dynamic analysis. Hence, obtaining FE models that represent the actual behaviour of real structures with great accuracy is of great importance. READ MORE

 3. 3. Analysis of Jointless Bridges due to Horizontal Actions and Soil-Structure Interaction

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Author : Pontus Christensson; [2016]
  Keywords : Jointless bridges; integrated abutment bridges; backwall; soil-structure interaction; FE modelling; Technology and Engineering;

  Abstract : Bridges constructed without joints function to take care of forces by introducing bending moments to the stiff connections. Jointless bridges, also called integral bridges, in different appearances are built all over the world, and are popular due to their advantages regarding life cycle cost. READ MORE

 4. 4. Structural behavior of notched glulam beams reinforced by means of plywood and FRP.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Author : Maha Fawwaz; Adnan Hanna; [2012]
  Keywords : glued laminated timber; glulam; notch; finite element analysis; FRP; reinforcement;

  Abstract : Nowadays, timber is widely used in construction industry thanks to its availability and good properties. The use of solid (sawn) timber is not always proper since it is only available up to certain dimensions. Therefore, the so-called Engineered WoodProducts (EWPs) have been introduced to cope with the different design needs of structures. READ MORE

 5. 5. Timber compression strength perpendicular to the grain - testing of glulam beams with and without reinforcement

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Author : Daniel Ed; Fredrik Hasselqvist; [2011]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : I och med övergången från den svenska konstruktionsnormen, BKR, till den nya europeiska normen, Eurocode, har både karaktäristiska värden och tillvägagångssättet för beräkning av träts hållfasthet förändrats. Trä som konstruktionsmaterial är även specifikt påverkat, då ett nytt klassificeringssytem har införts i samband med övergången till Euorocode. READ MORE