Essays about: "upplevelse"

Showing result 6 - 10 of 350 essays containing the word upplevelse.

 1. 6. Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

  University essay from

  Author : Sofia Pihlblad; Daniel Verbeeck; [2019-06-20]
  Keywords : Opioid-free anesthesia; OFA; General anesthesia; Non-opioid analgesics; Nurse anesthetist; Experience;

  Abstract : Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. READ MORE

 2. 7. Livet efter en diagnos : Patienters upplevelse av att leva med bröstcancer

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : salim sara; Khalif mohamed Amal; [2019]
  Keywords : Breastcancer; experience; limitations; nurse; relatives; support; Begränsningar; bröstcancer; närstående; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Abstract : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor som saknade en onkologisk utbildning upplevde att det var svårt att vårda kvinnor med bröstcancer. Kvinnors närstående upplevde ett stort ansvar att ta hand om kvinnorna. READ MORE

 3. 8. Perceived physical presence in Mixed reality embodiment vs Augmented reality robot interaction

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Kasper Karlgren; [2019]
  Keywords : Embodiment; Virtual agent; Robot interaction; Social presence;

  Abstract : This thesis presents a novel interaction model using mixed reality simulating a robot human interaction; a clay embodiment is overlaid with animated facial features using mobile augmented reality. One of the challenges when building a social agent, whether it is for education or solely social interaction, is to achieve social presence. READ MORE

 4. 9. Elderly Co-Watching 360-films – learnings and implications for sessions and design

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sharon Ghebremikael; [2019]
  Keywords : HCI; Virtual reality; elderly; Immersive film; co-location; co-watching; HMD;

  Abstract : With an ageing population, there is a need for elderly to be involved in the technology changes and be involved in finding ways for it to fit them and their needs. Virtual reality is one example of new technology that can be used to engage and help elderly. READ MORE

 5. 10. Perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD

  University essay from Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Author : Mari Andersson; [2019]
  Keywords : chronic obstructive pulmonary disease; qualitative content analysis; eHealth; chronic disease; home-based care; empowerment; Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; kvalitativ innehållsanalys; eHälsa; kronisk sjukdom; hembaserad vård; egenmakt;

  Abstract : Introduction: There is a growing interest in how technology can be used in order to provide efficient healthcare. Aim: The aim is to explore perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD. READ MORE