Essays about: "upplevelse"

Showing result 6 - 10 of 333 essays containing the word upplevelse.

 1. 6. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Andreasson; Mattias Lindblad; [2019]
  Keywords : mobilitet; upplevd tillgänglighet; synskadad; Malmö;

  Abstract : Uppsatsens syfte är att belysa hur människor med nedsatt syn upplever tillgängligheten tillkollektivtrafik i Malmö samt diskutera och problematisera det klassiska förhållningssättet gentemot begreppet tillgänglighet. Uppsatsens metod är av kvalitativ karaktär. READ MORE

 2. 7. See you at LinkedIn - The complex link between employees and organizations

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Agnes Gustavsson Larsson; Sofia Steinbock; [2019]
  Keywords : LinkedIn; Employee perspective; corporate communication; strategic communication; alignment; branding; medarbetarperspektiv; organisationskommunikation; strategisk kommunikation; varumärke; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how employees perceive their LinkedIn usage in relation to their organization. To increase the awareness of how organizations can work strategically with LinkedIn the link between organizations and employees has been studied. READ MORE

 3. 8. Laughter is the sunshine of the soul : A qualitative study of children’s experience of trust andemotional security in the preschool context

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Mira Höjman; Angela Pettersson; [2019]
  Keywords : Experience; Trust; Emotional security; Children’s perspective; Relationships; Older children; Preschool; Upplevelse; Tillit; Emotionella trygghet; Barns perspektiv; Relationer; Äldre barn; Förskolan;

  Abstract : Att under en längre period i förskolan uppleva otillräcklig emotionell trygghet kan få konsekvenser förförskolebarns utveckling. Forskningen om vilken relevans och betydelse som barnen tillskriver sina upplevelserav trygghet är mycket begränsad. READ MORE

 4. 9. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 5. 10. OakMood : A Visual Evaluation Method for Emotional Aspects of User Experience

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Carl Viktor Hedström Gustavsson; [2019]
  Keywords : User experience; evaluation; emotional feedback; visual feedback; iterative design process; research through design.;

  Abstract : The aim of this thesis is to investigate how images can be used to provide emotional feedback on user experience. The report describes the iterative process of developing OakMood, an image-based design evaluation method that provides designers with user generated visual feedback. READ MORE