Essays about: "upplevelsevärden."

Found 4 essays containing the word upplevelsevärden..

 1. 1. Skydd för landskapsbilden förr och nu

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Isabell Holmstedt; [2011]
  Keywords : landskapsbildsskydd; reservat; skyddad natur; skyddade områden; landskap; landskapsbild; naturskydd; kulturskydd;

  Abstract : Denna uppsats tar upp och jämför hur dagens olika natur- och kulturskydd skyddar landskapsbilden. Landskapsbildsskydd är en äldre typ av skydd för landskapsbilden, det vill säga landskapets visuella upplevelsevärden, som användes innan möjligheten att skydda områden med riksintresse fanns. READ MORE

 2. 2. Värdet av extensiva gröna tak : ett upplevelseperspektiv

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Anna Eriksson; [2011]
  Keywords : gröna tak; extensiva gröna tak; bruna tak; takvegetation; upplevelse; urbanisering; visuell kontakt; klimat; hälsa;

  Abstract : Gröna tak har använts genom alla tider, men det är främst på senare år som en säker teknik i allt högre grad har bidragit till ett ökat intresse för användningen av gröna tak, i kombination med att man i allt större utsträckning har börjat förstå de positiva effekter som vegetationen har för stadens klimat och miljö. Gröna tak har i allt högre grad börjat användas för att lösa tekniska problem så som att förbättra stadsklimatet och minska dagvattenavrinning. READ MORE

 3. 3. Vad hör du? : ljudets betydelse för en plats

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Sara Pallin; [2010]
  Keywords : ljud; torg; ljudmiljö; ljudlandskap; Malmö; Triangeltorget; Operatorget;

  Abstract : We are surrounded by sounds. There is always something that makes a sound: a breeze through the leaves, traffic on a distance or your own blood rushing through your veins. Human will always be surrounded by sounds which makes it an important part of our lives. READ MORE

 4. 4. Gestaltningsförslag för Bölekläppen : utveckling av upplevelsevärden i ett friluftsområde i Umeå stads utkant

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Magnus Lingegård; [2009]
  Keywords : Rekreationsområde; vägprojekt; upplevelsevärde; grönstruktur; landskapsarkitektur;

  Abstract : Taking a qualitative approach, this research investigates different theories and methods for creating parks that people will cherish and visit during their daily life. It also takes on the task to understand how principles of developing recreational values in a small forest is affected by the addition of a new element to the landscape, i.e. READ MORE