Essays about: "upplevelsevärden."

Showing result 11 - 15 of 60 essays containing the word upplevelsevärden..

 1. 11. Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Miriam Neijber Söderquist; [2019]
  Keywords : fruktbärande; träd; buskar; offentlig miljö;

  Abstract : Att använda fruktbärande träd och buskar i offentliga miljöer är något som gjorts av olika anledningar genom historiens gång. Idag är behovet av att skapa hållbara städer stort och hur de gröna stadsrummen utformas är en viktig del av detta. READ MORE

 2. 12. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Laura-Kristine M. G. Bergman; [2019]
  Keywords : Phytotechnology; Phytoremediation; Kvillepiren; Frihamnen; Jubileumsparken; Jubilee park; Harbour development; Purifying Park; Sustainable aesthetics; Site-specific;

  Abstract : In this master’s thesis I examine how phytotechnology can be used in a site-specifi c design at Kvillepiren. The pier was built in the river Göta Älv, to be one of Gothenburg’s ports. Today, the harbours have moved and the area where the Kvillepiren is part of a major urban development project. READ MORE

 3. 13. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Lindblom; [2019]
  Keywords : grönområdesplanering; hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; miljörättvisa; förtätning; grönstruktur; grönstrukturplan; Mariehamn;

  Abstract : I urbaniseringens fotspår exploateras ofta grönområden som är värdefulla i en social hållbarhetsaspekt. Mot bakgrund av den generella stadsutvecklingen mot allt större förtätning och de utmaningar denna utveckling för med sig syftar detta examensar-bete till att bemöta dessa utmaningar avseende grönområdesplanering i staden. READ MORE

 4. 14. Besökscentrum vid Söderåsen från Åstorp : ett gestaltningsförslag till ny entré utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rasmus Efraimsson; [2018]
  Keywords : besökscentrum; Söderåsen; entré; gestaltning; naturområde; Åstorp; gestaltningsförslag; Naturvårdsverket; Söderåslänken;

  Abstract : Bakgrunden till att göra ett gestaltningsförslag för en ny entré till Söderåsen utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till Nationalparker grundar sig på Elisabeth Möllerströms (2013) masterarbete Söderåslänken. Hon har med Åstorps centrum som utgångspunkt planerat för en länk till Söderåsen, vilken hon kallar Söderåslänken. READ MORE

 5. 15. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Samuelsson; [2018]
  Keywords : gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Abstract : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. READ MORE