Essays about: "uppsugningsförmåga"

Found 5 essays containing the word uppsugningsförmåga.

 1. 1. Hästhållarens val av strömaterial

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Christoffer Nyman Myr; Paulina Skantz; [2018]
  Keywords : strömaterial; egenskaper; liggbehov;

  Abstract : The knowledge about the horse natural needs, such as feeding and resting with support for the head, is necessary for the horse keeper to be able to make the right choices about bedding material when holding horses. However, it was not known how the Swedish horse keeper´s think about their choice of bedding material and if the natural behavior of the horse was an important parameter when choosing. READ MORE

 2. 2. Effekt av temperatur och kvalitet på upplösningsgraden på SCA stallpellets

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hanna Bäckström; [2015]
  Keywords : ströpellets; uppsugningsförmåga; volymförändring; bränslepellets; vattentemperatur; förvaringstemperatur;

  Abstract : Pellets som strö har använts i ca 10 år, framförallt till hästar. Det finns idag en rad olika strömedel ute på marknaden, ett av dem är SCA Stallpellets som har undersökts i denna studie. Stallpelletsen har även jämförts med Bionorr bränslepellets, även detta en produkt från SCA, som många använder som strö till sina djur. READ MORE

 3. 3. Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Holmström; [2014]
  Keywords : rörflen; strömedel; djupströbädd; damm; uppsugningsförmåga; ströåtgång;

  Abstract : På grund av de blöta höstarna de senaste åren har priset på halm stigit. Intresset har därmed ökat för att börja odla och använda energigräset rörflen som alternativt strömedel. Rörflen slås sent på hösten eller tidigt på våren för att sedan balas i slutet på april, eller i början på maj. READ MORE

 4. 4. Utvärdering av strömaterial av restprodukter från wellpapp

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Magnus Haglund; [2010]
  Keywords : stallmiljö; ekonomi; ergonomi; hygien; inhysning;

  Abstract : SUMMARYFor thousands of years horses have been at people's side. They have been used for transportation at war, to save time, manpower and money. For practical reason, man has forced the horses into narrow spaces. Stabling includes factors as feeding and bedding. READ MORE

 5. 5. Torvströ till svenska mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Karin Andersson; [2007]
  Keywords : torvströ; renlighet; hygien; S.aureus; dammigt; kor; mjölkkor; beteende;

  Abstract : Peat litter is a soft material with high absorbency. About hundred years ago many farmers in Sweden used peat litter to their dairy cows. After the World War II the use of peat litter decreased and the farmers used more straw. Nowadays (year 2007), when it is harder to find straw and sawdust to buy, peat litter is advancing again. READ MORE