Essays about: "upptagning"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word upptagning.

 1. 1. Real Time Measurement of Dirt Pick-up by a Robotic Vacuum Cleaner using Light Sensing Technology

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Shelsea Tina Monteiro; [2018]
  Keywords : Embedded System; Robotics; Vacuum Cleaner; Light Sensing; Real-Time; Inbyggda system; robotteknik; Dammsugare; Ljusavkänning; Realtid;

  Abstract : Domestic chores are one of the most tedious and time consuming tasks in a person’s life. A lot of time can be saved and put to better use if these tasks can be automated. One such chore is the routine task of vacuuming the house every day. Robotic vacuum cleaners that clean the house are thus one of the most widely used domestic robots. READ MORE

 2. 2. Läkning av sockerbetor i fält efter frost : en fallstudie på Hviderup 2016

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anders Mårtensson; [2017]
  Keywords : sockerbetor; lagring; frost; upptagning; läkning;

  Abstract : Sockerbetsodlingen i Sverige utsätts för stora prövningar på grund av det hårda vinterklimatet som kan råda i de norra delarna i Europa. Alla betor från ca 35 000 hektar processas på sockerbruket i Örtofta, vilket är beläget i mellersta delarna av Skåne. READ MORE

 3. 3. Possibilities to make measurements of ground subsidence more effective, using dInSAR, GNSS and levelling

  University essay from KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Author : Evelina Östblom; [2017]
  Keywords : dInSAR; GNSS; levelling; subsidence;

  Abstract : Ground subsidence is today very common. It can occur due to man-made or natural causes. Today, it is most common that subsidence occurs in urban areas, and there the causes are almost exclusively man-made, including groundwater extraction, construction under or above ground. READ MORE

 4. 4. Kvalitetsbegreppet hos sparrisplantor : faktorer av betydelse från frö till levererad planta

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Axel Belsing; [2017]
  Keywords : sparris; kvalitetsbegrepp; asparagus; quality;

  Abstract : Sparris är en perenn gröda som kan ge skörd i 10–15 år vilket är lika länge som många av dagens äppelodlingar. Detta gör att plantan som odlarna köper bör hålla en hög kvalité, för att få en högavkastande planta som lever länge. READ MORE

 5. 5. Ytfuktens inverkan på sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johan Skyggeson; [2016]
  Keywords : sockerbetor; lagring; stuka; frost; fukt; vind; sugar beet; long-time storage; pile; moist; wind;

  Abstract : Sedan 2006 finns det endast ett sockerbruk kvar i Sverige, vilket har resulterat i förlängda lagringstider hos sockerbetsodlare. De sista betorna plockas i regel upp under andra hälften av november och kan komma att behöva lagras fram till slutet av januari. READ MORE