Essays about: "uppvak"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word uppvak.

 1. 1. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvak med justerbart tak efter allmän anestesi : en pilotstudie med sex shetlandsponnyer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andrea Lansburgh; Jessica Andersson; [2020]
  Keywords : uppvakningskvalitet; assisterat uppvak; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns idag ett antal olika metoder för assisterat uppvak efter allmän anestesi av häst. Behovet att utveckla och undersöka nya metoder är stort, då uppvaket anses vara en kritisk period där många skador och dödsfall inträffar. Frakturer och myopatier står för en tredjedel av de fatala, postoperativa komplikationerna. READ MORE

 2. 2. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Jönsson; [2019]
  Keywords : assisterade uppvak; hängmatta; hydropool; uppvaksrelaterade skador;

  Abstract : Mortaliteten hos häst efter allmän anestesi är avsevärt mycket högre än för smådjur och människor. Detta gäller även om man räknar bort patienter med systemisk påverkan, till exempel kolik. READ MORE

 3. 3. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Abstract : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. READ MORE

 4. 4. Skillnader i farmakologiska egenskaper mellan ketamins enantiomerer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Minerva Löwgren; [2018]
  Keywords : ketamin; enantiomer; farmakokinetik; farmakodynamik;

  Abstract : Ketamin är ett anestetikum som används inom veterinärmedicinen på en rad djurslag. Den har sin huvudsakliga verkningsmekanism som icke-komepetetiv anatgonist på NMDA-receptorer och producerar en dissociativ anestesi. READ MORE

 5. 5. En jämförelse av två mätmetoder för kroppstemperatur hos hund under anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Wahlqvist; [2017]
  Keywords : kroppstemperatur; temperaturmätning; hypotermi; esofagustemperatur; rektaltemperatur; anestesi; hund;

  Abstract : Normal kroppstemperatur för hundar är 37,8 – 39,2 grader Celsius men det är frekvent förekommande att de drabbas av hypotermi under anestesi. Hypotermi är ett tillstånd där kroppens kärntemperatur är för låg och definieras vanligen som lägre än 37 grader Celsius. READ MORE