Essays about: "uppvakning"

Found 5 essays containing the word uppvakning.

 1. 1. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Keywords : häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Abstract : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. READ MORE

 2. 2. Topikal administrering av lidokain över mesovarium vid ovariehysterektomi på katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Jonsson; [2018]
  Keywords : Ovariehysterektomi; OHE; Katt; Lidokain; Tropikal; Lokalbedövning; Mesovarium;

  Abstract : Feline ovariohysterectomy (OHE) is a common surgical procedure in veterinary medicine. This procedure is assumed to cause moderate pain. READ MORE

 3. 3. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvakning hos häst efter akut kolikoperation

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Catrine Strid; Kristina Wallin; [2018]
  Keywords : häst; kolik; anestesi; uppvakningskvalitet;

  Abstract : Kolik är ett smärtsamt tillstånd i bukorganen som är vanligt förekommande hos häst. Allvarlighetsgraden varierar, men kolik är en vanlig orsak till avlivning. Behandling av kolik sker antingen medicinskt eller kirurgiskt under allmän anestesi. Tiden i uppvakningsboxen efter allmän anestesi är för hästar förenad med stora risker. READ MORE

 4. 4. Spelar storleken roll? : en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Andersson; Sara Söderstedt; [2018]
  Keywords : häst; uppvakningsbox; uppvakningskvalitet; boxstorlek;

  Abstract : Uppvakning efter allmän anestesi är ett riskfyllt moment för hästar och komplikationer av varierande allvarlighetsgrad uppkommer mer frekvent hos häst än hos andra vanliga sällskapsdjur. De flesta uppvakningsrelaterade skador är av mindre allvarligt slag, såsom skrapsår och lacerationer, men fatala skador som benbrott och allvarliga myopatier förekommer. READ MORE

 5. 5. Konstantinfusion med alfa2-agonister hos häst : påverkan på kardiovaskulära funktioner, syresättning och uppvakning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecka Lindqvist; [2017]
  Keywords : anestesi; sedering; häst; detomidin; medetomidin; dexmedetomidin;

  Abstract : Anestesi på häst är associerat med stora risker och hög mortalitet, och inhalationsmedel som används i dagsläget har en uttalad negativ effekt på kardiovaskulära funktioner och respiration. Detta är viktigt att ha i åtanke i samband med narkos, då cirkulationskollaps och hjärtstillestånd är de vanligaste orsakerna till dödsfall associerade till hästanestesi. READ MORE