Essays about: "urban green space"

Showing result 1 - 5 of 348 essays containing the words urban green space.

 1. 1. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Lovisa Niwhede; [2022]
  Keywords : Urban planning; Well-being; Health; Social sustainability; Environmental stress; Environmental psychology; Green; Active; Pro-social; Safe;

  Abstract : This thesis examines how the City of Malmö in Sweden approaches issues of well-being and health in the urban environment, through urban planning. More and more people across the world are moving from rural to urban areas. READ MORE

 2. 2. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
  Keywords : Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

  Abstract : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. READ MORE

 3. 3. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 4. 4. Wetter, Hotter Weather - Adaptation to climate challenges in Amsterdam, Netherlands

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Joel Carlos Lopez Criollo; [2022]
  Keywords : Climate; adaptation; heat; drought; increased rainfall; flooding; climate-smart; Buiksloterham; Amsterdam; Netherlands; Arts and Architecture;

  Abstract : Climate change is happening, right now. Its effects will become more pervasive in our daily lives, and it is part of our task as urban designers to explore how to adapt our cities and communities. READ MORE

 5. 5. A landscape analysis : Investigating restorative features within urban greening

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellinor Arvidsson; [2022]
  Keywords : urban greening; green infrastructure; human restoration; landscape design; environmental psychology; landscape analysis;

  Abstract : Today people are described as an integral component of urban green infrastructure which advocates to study human engagement within the use of nature to develop goals and landscape planning in the purpose of achieving better life conditions for city inhabitants. The connectedness to nature has been described as decisive when exploring possible human psychological restoration derived from nature. READ MORE