Essays about: "urban green spaces"

Showing result 1 - 5 of 321 essays containing the words urban green spaces.

 1. 1. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Keywords : pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Abstract : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. READ MORE

 2. 2. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
  Keywords : Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

  Abstract : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. READ MORE

 3. 3. Urban Living Room: a green, welcoming and cohesive community by the bay

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Chia-Yu Chang; [2022]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : The site, Bällsta harbor, is a part of Ulvsunda industrial area, located on the east side of Bromma airport in Stockholm. Today, the housing shortage in Stockholm, the debate over the closure of Bromma Airport, and the plan to extend the tram line bring new opportunities to Bällsta harbor for redevelopment. READ MORE

 4. 4. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 5. 5. Wetter, Hotter Weather - Adaptation to climate challenges in Amsterdam, Netherlands

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Joel Carlos Lopez Criollo; [2022]
  Keywords : Climate; adaptation; heat; drought; increased rainfall; flooding; climate-smart; Buiksloterham; Amsterdam; Netherlands; Arts and Architecture;

  Abstract : Climate change is happening, right now. Its effects will become more pervasive in our daily lives, and it is part of our task as urban designers to explore how to adapt our cities and communities. READ MORE