Essays about: "urban park"

Showing result 1 - 5 of 431 essays containing the words urban park.

 1. 1. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Semhal Mehari Hadgu; [2021]
  Keywords : integration; urban agriculture; gardening; allotment garden; urban park; cultivation park; social wellbeing;

  Abstract : Background: Agriculture is among the relevant factors for the formation of cities and it has been an integral part of city life throughout history. Despite the increase in population growth, urban agriculture can offer a unique opportunity for improving the livelihood of individuals through the practice of growing food in urban green spaces. READ MORE

 2. 2. Soil, Sand and City

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Elias Allouche; [2021]
  Keywords : urban design; sustainable development; kibbutz; israel; ashdod; Arts and Architecture;

  Abstract : Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time when the modernistic ideology peaked around the globe, although it had been the dominant urban planning paradigm since the early 1920s. The large number of migrants moving to the newly formed nation stressed the need of rapid urban development. READ MORE

 3. 3. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Aurora Goldstick; [2020]
  Keywords : postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Abstract : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. READ MORE

 4. 4. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Norlin; [2020]
  Keywords : vegetationsdynamik; ruderatmark; strukturrik plantering; vegetationsgestaltning; Järnvägsverkstäderna; grannskapspark;

  Abstract : En förtätning av staden ställer hårda krav på de grönområden som finns, och de förväntas hålla en hög kvalitet av vad gäller såväl rekreation som möjliggörande av biologisk mångfald. Då gröna utemiljöer skapas i staden är det av stor vikt att dessa kan erbjuda rekreativa och ekologiskt intressanta miljöer på såväl kort- som lång sikt. READ MORE

 5. 5. Hamnparken i Nyköping : ett gestaltande arbete

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karolina Östberg; [2020]
  Keywords : hamnpark; vatten; bad; identitet; kopplingar;

  Abstract : Planering för industriomvandlingsprojekt och de grönytor som ofta finns i anslutning till dessa blir allt vanligare. Vill man få en unik och därmed mer uppskattad och hållbar plats efter omvandlingen är det av stor vikt att platsens identitet inte går förlorad, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett invånar- och besöksperspektiv. READ MORE