Essays about: "urban planning leisure"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words urban planning leisure.

 1. 1. Bound to Move: White Middle-Class Women’s Mobility in a Segregated City

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Elisabet Holmgren; [2017]
  Keywords : trygghet; det offentliga rummet; klass; vithet; mobilitet; genus; cultural analysis; feminist ethnography; social sustainability; safety; urban segregation; public space; class; whiteness; gender; mobility; social hållbarhet; feministisk etnografi; kulturanalys; MACA; Cultural Sciences;

  Abstract : People’s everyday movements across the urban space matter. Indeed, for city planners looking to counter urban segregation processes, the issue of physical mobility is of prime concern as it bears the potential of overcoming ethnic and socio-economic divisions in the city. Yet, there is a lack of academic research matching this interest. READ MORE

 2. 2. 'Designing out Crime' – A Spatial and Temporal Analysis of Crime in Umeå

  University essay from Umeå universitet/Kulturgeografi

  Author : Marc Zugschwerdt; [2017]
  Keywords : CPTED; designing out crime; crime prevention; spatial analysis; GIS; hotspot; kernel density; urban design; spatial planning; criminality; fear of crime; public space; safety; Umeå; Ålidhem; brottsprevention genom arkitektonisk design; brottsförebyggande genom stadsplanering; CPTED; brottsprevention; rumslig analys; GIS; hotspot; kernel density; samhällsplanering; stadsplanering; brott; kriminalitet; trygghet; säkerhet; rädslan för brott; offentligt rum; Umeå; Ålidhem;

  Abstract : The creation of sustainable and safe environments nowadays moves more and more into focus for urban planners and architects. Cities should be designed in a way to contribute to social cohesion, shaping an inclusive environment and focusing on the wellbeing of its citizens. READ MORE

 3. 3. Högstadieelevers perspektiv på skolgården

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Andrea Eriksson; [2016]
  Keywords : högstadieskolgårdar; multifunktionalitet; förtätning; fysisk aktivitet; tonåringar; grönska; brist på yta;

  Abstract : Idealet om den kompakta staden har lett till att grönytor i allt större utsträckning tas i anspråk till förmån för ny bebyggelse. För barn och unga som växer upp i urbana samhällen innebär detta att tillgång till ytor för lek och vistelse begränsas. READ MORE

 4. 4. Barn och unga i bostadsnära natur : en studie av hur barn och unga i Gottsunda och Valsätra använder områdets skogar på fritiden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ingemar Södergren; [2016]
  Keywords : barn; bostadsnära; natur; skog; unga;

  Abstract : När städer förtätas står ofta den bostadsnära naturen i fokus för etablering av ny bebyggelse. Barn och unga är den största användargruppen i den bostadsnära naturen och på grund av begränsad individuell rörelsefrihet är naturens närhet avgörande för att vistelsen ska ske. READ MORE

 5. 5. Hundpromenaden i Uppsala tätort

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Andrea Hagerfors; [2016]
  Keywords : fysisk aktivitet; grönområden; hundpromenad; folkhälsa; stadsplanering;

  Abstract : I takt med att våra städer förtätas ökar vikten av en varierande stadsmiljö. De olika stadsrummen ska tillgodose en ökande befolknings behov i form av olika aktivitetsmöjligheter. Den grönska som finns i staden har många kvaliteter då den både ger människor ökat välmående och rekreation. READ MORE