Essays about: "urban planning"

Showing result 1 - 5 of 1614 essays containing the words urban planning.

 1. 1. Urban development consequences of the riverine floods in the Western Balkans: Analysing Belgrade

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Santiago Lema Burgos; [2020]
  Keywords : Urban resilience; flooding risk reduction; land use plan; flood preparedness; flood adaptation.; Technology and Engineering;

  Abstract : Rapid urbanisation coupled with unplanned development create the perfect recipe for a disaster, the risk of which has increased with climate change-related uncertainties. Belgrade’s high population growth rate and exposure to riverine flooding presents such a case. READ MORE

 2. 2. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 3. 3. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. READ MORE

 4. 4. Autonomous Aerial Void Exploration

  University essay from Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Author : Emil Vidmark; [2020]
  Keywords : Robotics; Quadrotor; Autonomous Vehicles; Autonomous Exploration;

  Abstract : Deploying robots in unknown and complex areas for inspection tasks is becoming a real need for various application scenarios. Recently, there has been an increasing interest to develop and use autonomous aerial robots in environments such as urban voids and subterranean mine tunnels, aiming to decrease the human presence in dangerous or inaccessible areas. READ MORE

 5. 5. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2020]
  Keywords : ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Abstract : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. READ MORE