Essays about: "urban sewage"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words urban sewage.

 1. 1. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Keywords : skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Abstract : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. READ MORE

 2. 2. Potential for Enhanced Biological Phosphorus Removal in an activated sludge system for greywater

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Mehrzad Ghassemi; [2022]
  Keywords : Greywater; EBPR; Phosphorus; Biological treatment; Water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : As the world's population grows, concerns about water scarcity and rising pollution such as phosphorus and nitrogen have increased significantly. Greywater has been considered by researchers as an ideal alternative to fresh water for decades, and several projects have been implemented to treat and recycle it for various reuse purposes. READ MORE

 3. 3. Gillberga Water Treatment Plant

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Ebba Svelander; [2022]
  Keywords : folkets hus; vattenverk; Eskilstuna; Gillberga;

  Abstract : The project started on the basis of the global goal for clean water and sanitation. Early in the project, it was identified that there is a municipal water and sewage system in Eskilstuna that supplies the urban areas, whilst the majority of the homes in the countryside are dependent on an individual water supply and sewerage system. READ MORE

 4. 4. Urban Flooding in Ljungby Municipality and the Effectiveness of Blue-green Mitigation Measures Using the Software SCALGO Live

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Bayan Taleb; [2021]
  Keywords : Blue-green solutions; climate change; hydraulic modelling; urban flooding.; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : En av konsekvenserna av klimatförändringen är en ökning av extrema regn. Kraftigt regn har blivit vanligare de senaste åren, troligen kommer nederbörden fortsätta att öka under kommande åren, säger forskarna. Den 10 augusti 2020, föll ett kraftigt regn i Ljungby stad som orsakade många översvämningar i privata och publika områden. READ MORE

 5. 5. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Lundström; [2021]
  Keywords : regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Abstract : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. READ MORE