Essays about: "urban"

Showing result 1 - 5 of 6021 essays containing the word urban.

 1. 1. DEMOCRACY OF ARCHITECTURE An Exploration of the Lack of Democratic Responsiveness in Contemporary Urban Architectural Styles

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Henrik Hågemark; [2022-01-26]
  Keywords : Responsiveness; Architecture; Democracy; Architectural Style; Urban Development;

  Abstract : A key feature of democracy is responsiveness: that the political decisions respond to the will of the electorate. Previous studies show that most people tend to prefer Classical and classical inspired architecture in urban environments. READ MORE

 2. 2. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 3. 3. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Keywords : pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Abstract : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. READ MORE

 4. 4. Reducing the environmental impact of new neighbourhoods during early planning stages using life cycle analysis (LCA) : Towards effective decision support tools for settlements projects

  University essay from KTH/Byggvetenskap

  Author : Pierrick Francois Gervasi; [2022]
  Keywords : district LCA; residential neighbourhood; EPD; Urban Print; urban; modelling; normalization; weighing; planet boundaries.;

  Abstract : Since the first warnings on the limits of planet Earth, 50 years ago, policies havenot been sufficient and fast enough to create a more sustainable world, which is todayillustrated by climate change, an increase in resource scarcity, and tremendousbiodiversity loss. Cities have been playing an important role in those environmentalconsequences, today accounting for 60% of greenhouse gases. READ MORE

 5. 5. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frans Elf; [2022]
  Keywords : lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Abstract : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. READ MORE