Essays about: "urbana rum"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the words urbana rum.

 1. 1. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Angelin; [2020]
  Keywords : atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Abstract : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. READ MORE

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 3. 3. Bridging the regional scale and local contexts in the pursuit of sustainable interventions : Three cases along the Mapocho River in Santiago, Chile

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Andrea Saleh Selman; [2019]
  Keywords : Urban sustainability; Resilience; Cross-scale interactions; Ecosystem services; Trade-offs; Santiago; Mapocho River;

  Abstract : Alike many urban rivers, the Mapocho River in Santiago withstands enormous pressures from urban development. In the last decades there has been an increasing interest in the river, opening an opportunity to intervene its riparian areas where land is still available. READ MORE

 4. 4. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Keywords : urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Abstract : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. READ MORE

 5. 5. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elise Jönsson; [2019]
  Keywords : konst; stadsutveckling; konstnärliga metoder; medborgardeltagande; social hållbarhet; demokrati; offentlighet;

  Abstract : Arbetet för en hållbar utveckling inrymmer ett ökat behov av förändrade former för planering, stadsutveckling och förvaltning. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv eftersträvas nya metoder för att öka människors möjligheter att involveras i samt påverka stadsutvecklingen. READ MORE