Essays about: "urbana träd"

Showing result 1 - 5 of 76 essays containing the words urbana träd.

 1. 1. Trädkronstäckning i urbana miljöer : en fallstudie av Uppsala tätorts trädkronstäckning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Elmblad; Julia Hultegård; [2022]
  Keywords : urbana träd; trädkronstäckning; stadsplanering; stadsskogsbruk; i-Tree Canopy;

  Abstract : Träd i urbana miljöer är viktiga för att kunna hantera de globala utmaningar som dagens samhälle står inför. Stadsskogsbruk - det vill säga planering samt förvaltning av samtliga träd inom och i anslutning till stadsmiljön - kan bidra till ett mer klimatanpassat samhälle. READ MORE

 2. 2. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE

 3. 3. Det svala torget : att genom gestaltning anpassa platser i urbana miljöer till ett varmare klimat med fler och mer intensiva värmeböljor

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Hansson; Jenny Olsson; [2022]
  Keywords : klimatanpassning; värmebölja; gestaltning; gestaltningsverktyg; värmestress;

  Abstract : Klimatförändringar påverkar jorden på olika sätt. I framtiden kan temperaturen på jorden komma att stiga och frekvensen samt intensiteten av värmeböljor kan komma att trappas upp. READ MORE

 4. 4. Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Axel Linton; [2022]
  Keywords : Biologisk; mångfald; ekosystem; urban; städer;

  Abstract : Den biologiska mångfalden har minskat betydligt de senaste decennierna. Urbanisering är en av faktorerna. Samtidigt har det visat sig att städer besitter potential för hög biologisk mångfald beroende deras geografiska placering och unika habitat. READ MORE

 5. 5. Blandalléer i urban miljö : möjligheter och utmaningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Karlsson; Emilia Rentorp; [2022]
  Keywords : blandallé; allé; stadsträd;

  Abstract : Allén är ett uppskattat landskapselement med högt kulturhistoriskt värde som har rötter tillbaka till antiken. Historiskt har allén indikerat på makt och rikedom både i staden och på landsbygden. READ MORE