Essays about: "urbanization importance"

Showing result 1 - 5 of 107 essays containing the words urbanization importance.

 1. 1. Hur kan bostadsgårdar utformas mer hållbart? : inriktning på ekologisk hållbarhet och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Astrid Toftegaard Jensen; Jessica Larsson; [2024]
  Keywords : hållbarhet; bostadsgård; växter; markmaterial; ekosystem; biologisk mångfald; hälsa; ekosstemtjänster;

  Abstract : I takt med en växande befolkning och urbanisering ökar efterfrågan på bostäder avsevärt. Detta resulterar i att grönområdena minskas och viktiga naturvärden går förlorade för att tillgodose den växande efterfrågan. Bostadsgårdens yta har stor potential och möjligheter vid skapandet av hållbara städer. READ MORE

 2. 2. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Ericsson; [2024]
  Keywords : Pollinatörer; Biologisk mångfald; Urbanisering; Gynnande åtgärder; Påverkansfaktorer;

  Abstract : I detta arbete undersöks hotbilden mot de viktigaste pollinatörerna i Sverige, påverkansfaktorer samt vilka handlingsalternativ som finns för privatpersoner med engagemang i frågan. I dagsläget är många viktiga pollinatörer globalt och nationellt hotade, och därmed också de ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av dagligen. READ MORE

 3. 3. Kommunicera mera om biologisk mångfald : hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Marnfeldt; [2024]
  Keywords : Urban biologisk mångfald; kommunikation; privat trädgård; Malmö stad;

  Abstract : Biologisk mångfald utgör grunden för naturens livsviktiga funktioner som är avgörande för vår välfärd. Idag hotas den biologiska mångfalden såväl lokalt som globalt, vilket är en oroväckande utveckling för vår framtid. Ett av de hot som biologisk mångfald möter är den ökade urbaniseringen som pågår i världen. READ MORE

 4. 4. PERCEPTION OF URBAN TREES AND THEIR ECOSYSTEM SERVICES

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Emma Dalros Sköld; [2023-08-03]
  Keywords : perceptions; tree preferences; urban trees; ecosystem services;

  Abstract : Global urbanization is one of the most wide-ranging, irreversible, and rapid land-use changes in modern history. Natural elements, such as trees, should be incorporated into cities to produce sustainable urban environments. READ MORE

 5. 5. The Health Dilemma of Urban Densification : A Study on the Health Effects of Urban Densification in Three Swedish Cities

  University essay from Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Author : Hugo Runberger; [2023]
  Keywords : Keywords: Urban Densification; Physical health; Mental health; Planners role; Municipal planning.;

  Abstract : In recent years, Sweden has undergone urbanization, with cities growing and the population increasing. At the same time, there is a great shortage of housing and a great need to expand. As Swedish cities grow, densification has been used as a planning ideal and strategy. READ MORE