Essays about: "urbanization"

Showing result 1 - 5 of 507 essays containing the word urbanization.

 1. 1. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 2. 2. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnea Alverbrink; [2020]
  Keywords : grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Abstract : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. READ MORE

 3. 3. Municipal solid waste management in Minsk - current situation, future development and challenges

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Karoline Johansson; [2020]
  Keywords : Municipal solid waste; MSW; waste management; Belarus; Minsk; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Management of municipal solid waste (MSW) is an urgent issue throughout the world. Urbanization, population increase, and economy growth are all factors which contribute to an increase of MSW generation. READ MORE

 4. 4. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 5. 5. Traditions challenged by transitional change : A study of what can be learned from the overcoming of change in work and other habits by the reindeerherding nomad Dukha community

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Björn Stigson; [2020]
  Keywords : Working life science; Work without boundaries; Concept of work; Ontology of work; Dukha; Reindeer Herding; Pastoralism; Gränslöst arbete; Arbetsvetenskap; Nomadism; Arbete; Dukha; Renskötsel;

  Abstract : The Dukha people are nomadic pastoralists who also supplement their income from tourism and their diet from hunting and gathering. The Dukha community has gone through and overcome numerous changes in conditions over the years. READ MORE