Essays about: "urbant friluftsliv"

Found 1 essay containing the words urbant friluftsliv.

  1. 1. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
    Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

    Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE