Essays about: "urinvolym"

Found 4 essays containing the word urinvolym.

 1. 1. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elisabeth Miller; [2017]
  Keywords : BladderScan; hund; katt; gris;

  Abstract : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. READ MORE

 2. 2. Indirect estimation of feed intake in dairy cows on pasture based on urine volume or water consumption

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Towe Jansson; [2016]
  Keywords : mjölkko; bete; skattning; torrsubstansintag; vattenintag; urinvolym; kalium; mineraler; kreatinin; dairy cow; pasture; prediction; estimation; dry matter intake; water intake; urine volume; potassium; creatinine;

  Abstract : There is a need to be able to estimate the feed intake of dairy cows on pasture. Since feed intake is correlated to factors such as the drinking water intake and urine volume, the possibility to estimate the pasture intake based on those parameters were investigated. READ MORE

 3. 3. Bildandet av kalciumoxalatstenar i hundens urinvägar : en genomgång av potentiella predisponerande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elina Thern; [2015]
  Keywords : urinsten; urolithiasis; kalciumoxalat; hund; ”urinary stones”; urolithiasis; ”calcium oxalate”; dog; canine;

  Abstract : Urinsten, urolithiasis, är en relativt vanlig åkomma i hundens urinvägar. Stenarna är uppbyggda av olika mineraler och salter av vilka kalciumoxalat och struvit (magnesiumammoniumfosfat) är de vanligaste, ensamma eller i kombination med andra ämnen. READ MORE

 4. 4. Koncentrationer av mjölkurea, våmammoniak och urinurea vid olika halter av kalium i foderstaten till mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Johansson; [2014]
  Keywords : mjölkkor; mjölkurea; kalium; urinmängd; dricksvattenintag;

  Abstract : Analys av mjölkurea används idag som ett hjälpmedel i utfodringen till mjölkkor och kan användas för att övervaka kväveutsöndringen då det finns samband mellan kväveinnehållet i mjölk och urin. Sambandet mellan mjölkurea och urinurea kan påverkas av foderstatens sammansättning och egenskaper hos olika fodermedel. READ MORE