Essays about: "user experience"

Showing result 16 - 20 of 1227 essays containing the words user experience.

 1. 16. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. READ MORE

 2. 17. Using gamification in a mobile application to treat children with obesity : Increasing the motivation to select healthy food

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Erik Grundberg; [2020]
  Keywords : gamification; user engagement; UES; overweight treatment;

  Abstract : In a time where child obesity is reaching an alarming level it is important to provide tools for weight loss that are accessible to many children. Furthermore, it is important for these tools to be easy and fun to use to keep the users engaged in the tool over a long period of time, since losing weight is nothing that can be done in a day. READ MORE

 3. 18. Remote Education : Bringing the classroom home

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Verheul Ricardo; [2020]
  Keywords : design; concept; remote teaching; Cisco;

  Abstract : The project started looking at the broader spectrum of remote education during research. After a field trip to Dublin and brainstorm workshops the decision was made to focus on the teachers and students at home as this area showed the need for improvement to the current standard. READ MORE

 4. 19. An App for Measuring Guest Satisfaction During a Hotel Stay

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Stina Andreason; Ebba Lundvall; [2020]
  Keywords : User Experience; Rating Systems; Evaluation; Hotel Reviews; Guest Satisfaction; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna studie berör gästnöjdhet och återkoppling vilka är viktiga aspekter när man arbetar med kunder. Speciellt inom hotellindustrin är detta viktigt då bra service handlar om att känna sin gäst. Hotellen vill veta alla bekymmer eller funderingar som gästen har medan de är kvar på hotellet för att kunna kompensera innan de lämnar. READ MORE

 5. 20. Ethical views on the influence of interactive systems

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Mirella Liljekvist; Ellen Lindberg; [2020]
  Keywords : Influence; Interactive Systems; Artificial Intelligence; Machine Learning; Ethics in IT;

  Abstract : Människan har i alla år, och i varierande form, influerat varandra till förändrat beteenden och med dagens tekniska utveckling finns det större möjlighet att analysera stora mängder data och hitta mönster som tidigare varit svårt för människan att nå. Med artificiell intelligens, maskininlärning och data mining-tekniker blir det allt lättare för företag att med teknik individanpassa budskap till användare - dels för att göra användarupplevelsen bättre i interaktiva system, men också för att i en förlängning påverka användare att förändra sitt beteende i utvalda situationer. READ MORE