Essays about: "utbrott"

Showing result 1 - 5 of 111 essays containing the word utbrott.

 1. 1. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karl Mård; [2019]
  Keywords : Infektiös laxanemi; ILA; epidemiologi;

  Abstract : Infectious salmon anemia is an orthomyxyviral disease posing a serious challenge to the aquaculture of atlantic salmon (Salmo salar). The virus causes severe disease resulting in high moratlity and significant costs to the industry. READ MORE

 2. 2. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 3. 3. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE

 4. 4. Constraining double neutron star binary evolution from the spatial distribution of short gamma-ray bursts

  University essay from Lunds universitet/Astronomi

  Author : Oscar Andersson; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Short gamma-ray bursts are often observed at large spatial offsets from their host galaxies. Neutron star mergers in double neutron star binaries have also recently been confirmed as a progenitor of short gamma-ray bursts (Abbott et al. 2017). READ MORE

 5. 5. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mika Berglund; [2019]
  Keywords : EHV-1; virusabort; smittläge; smittskydd; Sverige;

  Abstract : Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) är ett α-herpesvirus med hästar som de enda naturliga värddjuren. Det finns tre olika former av infektion med EHV-1: respiratorisk form (EVR), centralnervös form (EHM) och abortform. READ MORE