Essays about: "utemiljö"

Showing result 1 - 5 of 175 essays containing the word utemiljö.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 2. 2. Sommarbiografen : ett tillfälligt gestaltningsförslag för ett livfullare Gottsunda centrum

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Bergström; Lisa Ersson; [2020]
  Keywords : interaktivitet; människors aktivitet i staden; tillfällig landskapsarkitektur; tillfälliga kulturella evenemang; utomhusbio;

  Abstract : Tillfällig landskapsarkitektur används på flera håll för att förändra användningen av platser och för att testa nya, mer experimentella lösningar i det offentliga rummet. Det ger även möjligheten att förändra det offentliga rummet efter behov som växlar med årstiderna. READ MORE

 3. 3. Där generationerna möts : en studie om delade utemiljöer mellan äldre och barn

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Vera Shaswar; [2020]
  Keywords : äldre; barn; utemiljö; samverkanshus; förskola; vård- och omsorgsboende; ålderssegregering;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker barns och äldres behov av utemiljöer och huruvida en gemensam utemiljö kan uppfylla båda gruppers behov. I uppsatsen undersöks och presenteras egenskaper i miljön som barn gynnas av i sin lek och utveckling. READ MORE

 4. 4. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ulrika Liljenfeldt; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; hållbarhet; nedkylning; värmeöeffekt;

  Abstract : Förtätning och eliminering av grönska i våra städer orsakar idag stora problem med värme i urbana miljöer. Då ett varmare klimat är att vänta kan problemen med värme väntas bli ännu allvarligare i framtiden. Ju högre temperaturen är i den kringliggande luften desto högre blir belastningen på byggnadernas kylsystem. READ MORE

 5. 5. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michel Aronsson; [2020]
  Keywords : demens; terapiträdgård; utemiljö; utevistelse; äldre;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks om en utemiljö blev som det var tänkt? Syftet är att illustrera distansen mellan plan och färdig anläggning och hur de båda förhåller sig till brukarna. I det här fallet studeras bygghandlingarna för utemiljön till Solbacka demensboende i Norrtälje och jämförs med den färdiga anläggningen åtta år efter att den stod färdigställd. READ MORE