Essays about: "utevistelse"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the word utevistelse.

 1. 1. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Angelica Baylosis Flodin; [2023]
  Keywords : samnyttjande; förskolor; parker; barn; hälsa; utveckling; Barnkonventionen; Uppsala kommun; riktlinjer;

  Abstract : Ett vanligt förekommande problem i täta städer är att förskolegårdar är små och innehåller stora brister (Ritzén 2018). En lösning till detta problem skulle kunna vara samnyttjande där allmänna parker kan komplettera gården vid utevistelse. READ MORE

 2. 2. Gestaltning av Trädgårdslundens förskola i Hjärup : förskolebarns behov i utemiljö och vintervärde i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Ört; [2023]
  Keywords : förskolegård; förskola; barns behov i utemiljö; förskolebarn; barns utevistelse under vinterhalvåret; vintervärde; gestaltning;

  Abstract : Forskning visar att en väl utformad förskolegård gynnar barns välmående och utveckling. En aspekt som tyvärr alltför ofta förbises i utemiljöer är dess kvalitéer vintertid. Denna aspekt blir särskilt aktuell i ett kallare klimat som Sveriges - där vinterhalvåret präglas av mörker och växtlighet i dvala. READ MORE

 3. 3. Gestaltningsförslag av Humlets seniorboende för att främja social samvaro utomhus

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Elsa Gårdmark Östh; [2023]
  Keywords : miljöpsykologi; hälsoträdgård; seniorboende; 65 ; social samvaro; utomhusmiljö; gestaltning;

  Abstract : Ensamhet är ett utbrett problem bland målgruppen äldre och det psykiska måendet blev generellt sett sämre under covid- 19 pandemin. Många äldre blev tvungna till social isolering eftersom de tillhörde en riskgrupp. READ MORE

 4. 4. Mapping of feeding strategies in Swedish riding schools with different housing systems and its impact on horse health and body condition

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jasmine Lindholm; [2023]
  Keywords : riding school; horse; housing system; feeding strategies; horse health; body condition scoring; group housing of horses; individual housing of horses;

  Abstract : With around 500 riding schools, equestrian sport is one of Sweden’s largest sports organisations and the second largest youth sport. Horses are traditionally held in individual boxes but can also be kept in groups, so-called group housing. READ MORE

 5. 5. Barns utomhusmiljöer : en studie om barns ytor i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannah Hidén Rudander; [2023]
  Keywords : Barn; stadsplanering; lekmiljöer;

  Abstract : Det blir allt vanligare att flytta från landsbygden in till de större städerna. I takt med att fler människor väljer att flytta behöver staden utvecklas. Detta har resulterat i att vissa ytor bortprioriteras. Utrymmen som ofta drabbas är de ytor som barn behöver för att utvecklas och må bra. READ MORE