Essays about: "utflykt"

Found 5 essays containing the word utflykt.

 1. 1. Smart Sensors as Technical Enabler of Pay-per-X Business Models for Original Equipment Manufacturers : A Case Study with a German Sensor-Technology Start-up

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Manuel Szablikowski; [2022]
  Keywords : Pay-per-x; Pay-per-use; Equipment as a Service; Digitalization; Industry 4.0; Industrial Internet of Things; Usage-based; Smart Sensors; Sensor technology; Start-up; Case Study; data-driven payment models;

  Abstract : This thesis aims to investigate a digital, emerging business model, which just enjoys the highest attention in many industrial sectors. The industry 4.0 changes how original equipment manufacturers (OEMs) retain their competitiveness and offer innovative solutions to their customers. READ MORE

 2. 2. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE

 3. 3. House price modelling of Denmark’s municipalities using vector autoregression and gradient descent

  University essay from Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Love Gillberg; [2019]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : In this thesis, a house price evolution equation of Denmark's municipalities is proposed and solved using both an iterative optimization algorithm, and a closed form solution using Vector Autoregression. The quality of the solutions is investigated, analyzed and compared. READ MORE

 4. 4. En utflykt till Libroängen : ett visionsarbete om Librobäck i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Louise Granér; [2011]
  Keywords : Vision; Gestaltning; Grönområde; Upplevelsevärde; Varierad grönska; Librobäck; Stadsdelsomvandling;

  Abstract : I nordvästra Uppsala ligger stadsdelen Librobäck. Stadsdelen håller på att omvandlas från ett industriområde till ett område med mycket bostäder. För att denna stadsdelsomvandling skall lyckas krävs också att områdets grönområden utvecklas. READ MORE

 5. 5. Användning av lekplatser : en fallstudie i Vänersborgs kommun

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Klara Sunnerdahl; [2008]
  Keywords : lekplatser; Vänersborg;

  Abstract : The aim with this report is to investigate what influence the way playgrounds are used throw the case study in Vänersborg, and also to find methods for municipalities to collect information about how playgrounds are used. The methods were observations, interviews with parents and children, a questionary with questions about what playgrounds they used, how often and why they used them and what the children used to do there. READ MORE