Essays about: "utformning"

Showing result 1 - 5 of 643 essays containing the word utformning.

 1. 1. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Keywords : stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Abstract : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. READ MORE

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 3. 3. Preliminary Lander CubeSat Design for Small Asteroid Detumbling Mission

  University essay from KTH/Rymdteknik

  Author : Agne Paskeviciute; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Asteroid mining is expected to become reality in the near future. The first step is to redirect an asteroid to a stable Earth orbit so that mining technologies can be demonstrated. Detumbling of the asteroid is one of the important steps in asteroid redirection missions. READ MORE

 4. 4. Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Ahlberg; Lisa Sjöberg; [2019]
  Keywords : planering; gaturum; utvärdering; mål;

  Abstract : Gaturum fyller många olika funktioner i staden, och används både som transportsträckor men även som viktiga allmänna platser för sociala möten. Väsentliga aspekter hos gaturum är bland annat tillgänglighet och trygghet och för att uppfylla dessa krävs en genomtänkt utformning. READ MORE

 5. 5. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Herngren; Lisa Lindblad; [2019]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; platsskapande; samverkan; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. READ MORE