Essays about: "utmattningssyndrom"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word utmattningssyndrom.

 1. 1. Responding Objects – Poetic Design and Healing Spaces

  University essay from Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Author : Ebba Hjort; [2021]
  Keywords : Poetic Design; Healing Space; Holistic Design; Fatigue Syndrome; Interior architecture; Furniture Design; Utmattningssyndrom;

  Abstract : Today's social climate and working environments expose us to excessive expectations and demands and more and more people are diagnosed with stress-related illnesses. My degree project is an investigation of poetic design, healing spaces and fatigue syndrome and the importance of adapted health care environments that strengthen treatment and recovery. READ MORE

 2. 2. Naturens rehabiliterande effekt : en litteraturstudie av den senaste forskningen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Åkesson; [2020]
  Keywords : natur; rehabilitering; utmattningssyndrom; stress; NBR;

  Abstract : Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt och drabbar allt fler. Utmattningssyndrom är symptom som uppkommer efter att stressfaktorer pågått under en längre tid. Majoriteten av personer som lider av utmattningssyndrom behandlas av primärvården eller företagshälsovården. READ MORE

 3. 3. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Gabriella Kylin; [2020]
  Keywords : Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Abstract : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. READ MORE

 4. 4. Occupational Burnout - An Organizational Challenge & Managerial Responsibility : A qualitative study on leadership and managerial factors’ impact on burnout. Case study conducted on four compulsory schools in Sweden.

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Elin Lundqvist; Jiewen Cheng; Kreshnik Fatos Elshani; [2019]
  Keywords : Burnout; Occupational Burnout; Employee Burnout; Organisation; Management; Organizational Structure; Organizational Strategy; Leadership; Responsible Leadership; Sustainable Human Resources; New Public Management; NPM; Public Sector Organisations; Utbrändhet; Utmattningssyndrom; Ledarskap; Ledning; Organisation; Organisationsstruktur; Strategi; Hållbar Organisation;

  Abstract : Abstract Background Occupational Burnout is one of the greatest challenges affecting the labour markets today. It is mainly caused by prolonged stress exposure due to the psychosocial work environment and is nowadays the fastest growing cause of long-term sick leave in Sweden. It therefor affects both the society, organisation and individual. READ MORE

 5. 5. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Ida Kuusemaa; [2019]
  Keywords : Trädgårdsterapi; trädgård; depression; stress; utmattningssyndrom; psykisk ohälsa; mental hälsa; terapiträdgårdar; hälsoträdgårdar;

  Abstract : I dagsläget ökar den psykiska ohälsan i Sverige och världen. Depression anses i dag vara en folksjukdom och har alltså hög förekomst både hos världsbefolkningen i stort samt hos den svenska befolkningen. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur trädgård kan ha en inverkan på den mentala hälsan. READ MORE