Essays about: "utomhuslek"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word utomhuslek.

 1. 1. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Hamlén; [2021]
  Keywords : affordances; lek; utomhuslek; barn; barns utveckling; naturkontakt; förskola;

  Abstract : Svenska städer byggs allt tätare med motiveringen att uppnå den kompakta hållbara staden. En grupp som har litet inflytande över stadsplaneringsfrågor är barn vilket gör dem beroende av vuxna i utformningen av deras utemiljöer. En sådan miljö är förskolegården. READ MORE

 2. 2. Lekmiljöer som uppskattas av barn : en observationsstudie i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Disa Beckman; [2020]
  Keywords : barn; lekmiljöer; lekplatser; barnvänlig stad; barnperspektiv;

  Abstract : I dagens urbana miljöer designar vi välplanerade och detaljprogrammerade lekytor för barn. Dessa lekytor kallas lekplatser och de skapas efter vuxnas krav på säkerhet och deras önskemål om design. Forskning visar på en minskning i utomhuslek hos barn. READ MORE

 3. 3. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Keywords : lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. READ MORE

 4. 4. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ruth Boberg; Elsa Bergebo; [2018]
  Keywords : dialog; förskolegård; friyta; planeringsverktyg; barn;

  Abstract : Utomhuslek har visat sig vara viktig för barns utveckling. Men då städerna förtätas återstår allt färre allmänna platser där barn kan vistas på sina egna villkor. Därmed ställs högre krav på skol- och förskolegårdar att fylla barns behov. READ MORE

 5. 5. Designing a sonic interactive open-ended playground installation

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nicola Marcon; [2018]
  Keywords : Open-ended play; Stages of play; Interactive playground; Children; Sonic interaction.;

  Abstract : The application of digital elements to traditional playgrounds can enhance children’s outdoor play and counteract the growing trend of sedentary activities. This work reports the implementation and evaluation of a playground installation which looks at sound as the modality that can provide new and engaging play experiences. READ MORE