Essays about: "utomhusmiljön."

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word utomhusmiljön..

 1. 1. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Author : Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Keywords : Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Abstract : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. READ MORE

 2. 2. Preschool teachers' perceptions of biology teaching : Biology teaching in an outdoor environment from the child's perspective

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Vagma Tajzai; [2021]
  Keywords : Biology teaching; preschool; the child s perspective; the learning environment; the outdoor environment.; Barns perspektiv; biologiundervisning; förskola; lärandemiljön; utomhusmiljön.;

  Abstract : Abstract This study is about preschool teachers' perceptions of biology teaching in preschool. The study examines three questions based on the purpose of the study that focus on preschool teachers 'perceptions of biology teaching in preschool, the child's perspective as a starting point in biology teaching and preschool teachers' reasoning about the importance of the outdoor environment as a learning environment for biology teaching. READ MORE

 3. 3. Lekplatser för barn och biologisk mångfald : en fallstudie kring sambandet mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Aspersand; [2021]
  Keywords : barns platser; biologisk mångfald; leklandskap; lekmiljö; promenadintervju; slitage; störning;

  Abstract : Tillgången till mångfunktionella utemiljöer med ett flertal ekosystemtjänster är efterfrågat i stadsplaneringen. En sådan möjlighet undersöks i det här examensarbetet genom att besvara frågeställningen kring hur sambandet ser ut mellan barns lekmiljöer och livsmiljöer för växter och djur. READ MORE

 4. 4. The Effects of Sensor Fusion on Localisation in a Sparse, Outdoor Environment

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Kayla Kearns; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis compares the results of a localisation algorithm for a mobile robot in both a sparse and a densely featured environment whilst varying key parameters. The software and hardware required to enable the mobile robot to localise itself in the sparsely featured, GPS-denied, outdoor environment is described. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE