Essays about: "utrotningshotade arter"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words utrotningshotade arter.

 1. 1. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Jannerman; [2019]
  Keywords : fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Abstract : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. READ MORE

 2. 2. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE

 3. 3. Sköldlöss i orkidéodling : biologi, skadebild, förekomst och bekämpningsmetoder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oscar Björn; [2018]
  Keywords : orkidéer; sköldlöss; diaspis; coccus; pseudococcus; planococcus; diaspididae; pseudococcidae; coccidae; coccoidea;

  Abstract : Sköldlöss kan angripa en lång rad kulturer, däribland familjen Orchidaceae, orkidéerna. Denna består av 25 000 arter och står för omkring 10% av de blommande växterna. Samtliga orkidéarter riskerar att bli eller är utrotningshotade. READ MORE

 4. 4. Frigående hundar (Canis familiaris) : är de ett hot mot vilda utrotningshotade arter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Evelina Damm; [2017]
  Keywords : hund; frigående; Canis familiaris; utrotningshotade arter; konkurrans;

  Abstract : Hunden, Canis familiaris, är ett av människans många sällskapsdjur och tros vara det första djuret som domesticerades från anfadern vargen, Canis lupus, för flera tusen år sedan. Antal hundar i världen tros ligga runt 700 miljoner och finns på alla bebodda kontinenter. READ MORE

 5. 5. What do we need to know to preserve species?

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Matilda Hildingsson; [2016]
  Keywords : pro-environmental behaviour; biodiversity; ecosystem services; environmental psychology; valuation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Our planet is facing the largest loss of biodiversity since the extinction of dinosaurs (Chiante, 2016). This great loss will affect our ecosystems which in turn means that humankind and our needs are affected. It is therefore important to know what factors affect the allocation of resources between species. READ MORE