Essays about: "utveckla"

Showing result 1 - 5 of 2429 essays containing the word utveckla.

 1. 1. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
  Keywords : dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

  Abstract : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. READ MORE

 2. 2. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Amanda Gagné; [2021]
  Keywords : Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. READ MORE

 3. 3. LES modelling of spray combustion

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Author : Arvid Åkerblom; [2021]
  Keywords : Gas Turbine; CFD; Large Eddy Simulation; Lagrangian Particle Tracking; Chemical Kinetics; Reaction Mechanism; Combustion; OpenFOAM; CHEMKIN; Technology and Engineering;

  Abstract : Computational fluid dynamics is a powerful method for understanding the flow and combustion that occurs inside aircraft engines and will be a key tool in the transition from conventional fossil-based fuel to sustainable alternatives. Because conventional fuels have been more widely researched, an attempt at simulating the combustion of alternative fuels should be preceded by the development of a method that is capable of accurately simulating the combustion of a conventional fuel. READ MORE

 4. 4. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Keywords : Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Abstract : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. READ MORE

 5. 5. Development of an absorption model for gas discharge lamp simulation

  University essay from Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Author : Oscar Vigstrand; [2021]
  Keywords : Discharge lamp; Plasma; UV radiation;

  Abstract : Ultraviolet (UV) light has been used for disinfection purposes for over 100 years. Irradiation by UV light is a method to disinfect surfaces in order to prevent microbiological growth. At Tetra Pak this is of great importance as they are manufacturer of filling machines. READ MORE