Essays about: "utvecklande"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the word utvecklande.

 1. 1. Vinterviksdalen : A project about minor architecture as developing factor in urbanizing a park in southwest Stockholm.

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Pontus Restadh; [2018]
  Keywords : shed; wall; ground; path; minor architecture; vinterviken; hägersten; landscape architecture;

  Abstract : This project deals with a transformation of a park to an entity of a urban scale. Context; Stockholm is growing but have many spaces that could connect areas but doesn’t. They often connect with small gestures but have big spaces of nothing which is experienced as unsafe and uninviting borders. READ MORE

 2. 2. Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olof Olterman Arvidsson; [2018]
  Keywords : barn; lekparker; utemiljöer; Uppsala; växtmaterial;

  Abstract : Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. READ MORE

 3. 3. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
  Keywords : risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

  Abstract : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. READ MORE

 4. 4. Lek, lärande och utveckling : underlag till representation av barnperspektivet i stadsbyggandet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niki Lindgren; [2018]
  Keywords : barnperspektiv; Lekvärdesfaktor; friyta; förskola; förskolegård; barn; planering;

  Abstract : Idag finns det flera lagar, styrdokument och riktlinjer kring barn och deras fysiska miljö. Detta kandidatarbete syftar till att bidra med en ökad förståelse kring uppkomsten av dessa och varför de är nödvändiga. Uppsatsen är skriven ur ett barnperspektiv och ämnar fungera som en röst utåt och synliggöra deras plats i staden. READ MORE

 5. 5. Vart vill vi? : ridskoleelevers och ridlärares olika målbilder

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Karin Moberg Granström; [2017]
  Keywords : goal; riding; pupil; instructor;

  Abstract : Where to? - Riding pupils and instructors various goal perspectives Background: The importance of goal setting is widely spread amongst psychology, pedagogy, and even sports research. At riding schools, the group is the focus point, which can lead to the personal goal of the individual being overshadowed. READ MORE