Essays about: "utveckling"

Showing result 1 - 5 of 2876 essays containing the word utveckling.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Keywords : värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Abstract : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. READ MORE

 2. 2. Planning for sea level rise in Sweden : A study regarding how the parliamentary parties relate to climate change adaptation of sea level rise

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Eriksson Emilia; [2019]
  Keywords : Sea level rise; Climate change adaptation; Climate change; Politicians; The Swedish Parliament; Havsnivåhöjning; Klimatanpassning; Klimatförändringar; Politiker; Sveriges riksdag;

  Abstract : The consequences due to sea level rise are many, and will affect the environment and societies all around the world. There is uncertainty about how much and how quickly the sea will rise. Despite the uncertainties, society must be adapted to a changing climate. READ MORE

 3. 3. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filip Arnehed; [2019]
  Keywords : bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. READ MORE

 4. 4. A Study on Life Cycle Assessment-based Tool for the Early Stage of Building Design

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Nazila Ravan; [2019]
  Keywords : Architects; architectural design; buildings; carbon footprint; life cycle assessment; sustainability; tool;

  Abstract : The responsibility of the building sector to diminish the harmful environmental impacts, locally and globally, has been extensively considered. Thus, Environmental Impact Assessment (EIA) in building and construction practices has been widely implemented. READ MORE

 5. 5. Simulation of Hardening of the MahanaKhon Tower Mat Foundation

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Zakaria Kazi-tani; [2019]
  Keywords : Hydration; MahanaKhon tower; mat foundation; young concrete; temperature development; thermal stresses; cracking; fly ash; finite element analysis; COMSOL Multiphysics; Hydratation; MahanaKhon tower; bottenplatta; ung betong; temperaturutveckling; termiska spänningar; sprickbildning; flygaska; finita elementanalys; COMSOL Multiphysics;

  Abstract : Cement hydration is the result of a series of simultaneous chemical reactions occurring during the production of concrete. An excessive amount of heat is generated, which consequently may give rise to thermal stresses and cause early age cracks in concrete that may affect its structural integrity, and load bearing capacity. READ MORE