Essays about: "utveckling"

Showing result 1 - 5 of 3169 essays containing the word utveckling.

 1. 1. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Keywords : Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Abstract : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. READ MORE

 2. 2. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Keywords : värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Abstract : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. READ MORE

 3. 3. Application of Circular Economy to SME Batik Dyeing and Finishing : Sustainability Vetting of Ciwaringin Batik

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Maja Harren; [2019]
  Keywords : Batik; Circular Economy; SME; Indonesia;

  Abstract : This study is part of a feasibility study conducted by the Sustainability and Resilience Company (su-re.co), and is identified within this report as the sustainability vetting. READ MORE

 4. 4. Adoption and sustained use of energy efficient stoves in rural Uganda

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Julia Hoigt; [2019]
  Keywords : Sustainable Development; improved cooking stoves; Uganda; new technology adoption;

  Abstract : In 2011, Energy saving (mud) stoves were introduced in villages around the Kachung Forestplantation in rural Uganda as part of an effort to support local sustainable development. Initial fieldwork showedthat the stoves had not been adopted as much as the apparent benefits would suggest. READ MORE

 5. 5. Planning for sea level rise in Sweden : A study regarding how the parliamentary parties relate to climate change adaptation of sea level rise

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Eriksson Emilia; [2019]
  Keywords : Sea level rise; Climate change adaptation; Climate change; Politicians; The Swedish Parliament; Havsnivåhöjning; Klimatanpassning; Klimatförändringar; Politiker; Sveriges riksdag;

  Abstract : The consequences due to sea level rise are many, and will affect the environment and societies all around the world. There is uncertainty about how much and how quickly the sea will rise. Despite the uncertainties, society must be adapted to a changing climate. READ MORE