Essays about: "utvecklingsdiskurs"

Found 1 essay containing the word utvecklingsdiskurs.

  1. 1. Learning for Development: Constructing Inclusive Work Relations in a Nature Conservation Project in Dondo, Mozambique

    University essay from Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Author : Christina Hansen; [2010]
    Keywords : Development; development projects; inclusive work relations; mutual learning; leadership; Mozambique;

    Abstract : Utvecklingsprojekt förutsätter konstruerade målgrupper – ”de fattiga”, ”de under-utvecklade”, ”analfabeter” – som man ämnar ”hjälpa”, ”utveckla” eller ”utbilda”. Vad som definieras vara ”problemen” baseras på kunskap som härrör från samma källa som idéerna till utvecklingsinsatser. READ MORE