Essays about: "utvecklingsländer."

Showing result 1 - 5 of 131 essays containing the word utvecklingsländer..

 1. 1. Refugee or just Stateless? - A Study of International Refugee Law in relation to Stateless Persons and Socio-Economic Deprivation

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Marija Pejic; [2019]
  Keywords : public international law; migration law; refugee law; statelessness; Law and Political Science;

  Abstract : Statelessness restricts the access of many rights, such as education and employment, which leads to many stateless persons finding themselves in socio-economic deprivation. The predicament of socio-economic deprivation can become so acute as to force people to cross international borders to seek protection elsewhere, for example as refugees. READ MORE

 2. 2. Användning av getter för naturvård i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Josefin Sandelius; [2019]
  Keywords : bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Abstract : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. READ MORE

 3. 3. The Danger of Defending the Environment in Developing Countries : A structured focused comparison study of Honduras and El Salvador

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Denny Edvinsson; [2019]
  Keywords : Environmentalists; Developing Countries; Deadly Violence; Limited Access Orders; Structured Focused Comparision;

  Abstract : The environment is taking a larger part of the debate resulting in the creation of UN declarations, domestic and regional laws, public pressure on companies and politicians to take responsibility, and a greater awareness on our increasingly exploited planet. However, the people who are affected the most, poor and often indigenous people, find themselves in an increasingly dangerous position when they try to defend the planet. READ MORE

 4. 4. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Stina Emriksson; [2019]
  Keywords : anpassningsförmåga; klimatförändringar; värmestress; värmetolerans; Bos indicus; Bos taurus;

  Abstract : Syftet med litteraturstudien är att undersöka skillnaderna mellan kons underarter och se vad det finns för åtgärder för att anpassa dem för framtida klimatförändringar. I dagsläget bedöms klimatförändringarna leda till högre temperaturer globalt som kan resultera i värmestressade kor. READ MORE

 5. 5. Energy Scheme Proposal for Small Sugar Mills for Maximum Power Generation and Bagasse Saving during Harvesting Season

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Barbro Rosenberg; Markus Tenfält; [2019]
  Keywords : bagasse; sugar; mill; Cuba; energy; biofuel; power; generation; CHP; industry; cogeneration; bagass; sockerbruk; Kuba; energi; biobränsle; kraftproduktion; CHP; industri; kraftvärme;

  Abstract : Energy systems have significant importance for social development, not least in developing countries. A well-developed energy system can contribute to economic, ecological as well as social sustainability. READ MORE