Essays about: "vägstandard"

Found 4 essays containing the word vägstandard.

 1. 1. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Viklund; [2015]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Abstract : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. READ MORE

 2. 2. En jämförande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jonas Hamner ; [2014]
  Keywords : tunga transporter; tidsstudie; Gille kalkyl; körhastighet; lastbil; timmerbil;

  Abstract : Transportarbetet är en av de tyngsta kostnadsposterna för Svensk skogsbruk, dessutom står dessa transporter för en stor del av näringens koldioxidutsläpp och utsläpp av andra emissioner. Utsläpp som Sverige förbundit sig att minska med 20 % till år 2020. READ MORE

 3. 3. Virkesflöde och val av hjulsystem på virkesfordon inom Region Iggesund, Holmen Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Carl Rådström; [2014]
  Keywords : virkesflöde; vägstandard; tillgänglighet; transportavstånd; transportteknik; transportkostnad;

  Abstract : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur virkesflödet från Region Iggesund varierar under året och belysa orsakerna till detta samt att beräkna transportkostnader och analysera vilka distrikt som skulle kunna ha störst nytta av virkesfordon med Central Tyre Inflation (CTI) eller Super Singel hjul, alternativt hjulsystem som kombinerar de båda teknikerna. Utgångspunkten har varit rationell virkesförsörjning från skog till industri, med så låga virkeslager och transportkostnader som möjligt. READ MORE

 4. 4. Kvalitet på vägdata : inventering av skogsbilvägars standard samt jämförelser med lokal bedömning och SNVDB

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anna Stridsman; [2006]
  Keywords : grusvägar; inventering; överbyggnad; undergrund; databaser;

  Abstract : During 2006 SNVDB (the national road data base for forestry) is being introduced to Holmen Skog. This data base contains all information about Holmen Skogs road systems. The information will then be used in different kinds of optimisation models which only produce correct and reliable results if the input data are of the adequate quality. READ MORE