Essays about: "välfärd"

Showing result 1 - 5 of 331 essays containing the word välfärd.

 1. 1. Role of timeouts in table tennis examined

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Michaela Karlsson; Alexandra Sandéhn; [2019]
  Keywords : Coaching; match analysis; psychological momentum; scoring outcome; timeout;

  Abstract : The purpose of the present study was to examine the role of timeouts in competitive elite table tennis in relation to psychological momentum (PM). To that end, archival data from elite top-international matches (N= 48) was firstly examined to gather information on when timeouts are most taken, and whether these have any objective influence on subsequent performance (set outcome and ultimately match outcome). READ MORE

 2. 2. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 3. 3. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Axelsson; [2018]
  Keywords : ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Abstract : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. READ MORE

 4. 4. To live with insulin dependent diabetes

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Susanne Elisabeth Eriksson; [2018]
  Keywords : Chronic disease; insulin dependent diabetes; persons experiences; qualitative content analysis; reconciliation.;

  Abstract : Background:  Diabetes mellitus is a common disease and people with diabetes have doubled the last 20 years. Individual’s experiences in living with diabetes is useful to increase the understanding of persons with diabetes ability to manage, accept and possibilities to reconcile with a life with diabetes. READ MORE

 5. 5. Wild animal selfies : det nya turistfenomentes påverkan på välfärd och bevarande av bengalisk tiger, Panthera tigris tigris, och brunhalsad tretåig sengångare, Bradypus variegatus

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jenny Lindholm; [2018]
  Keywords : wild animal selfie; djurturism; bevarande och välfärd; brunhalsad tretåig sengångare; bengalisk tiger; djur som fotorekvisita;

  Abstract : Wild animal selfies är ett relativt nytt fenomen som under senare år växt explosionsartat. Tack vare sociala medier kan vi nu dela med oss av information till hela världen och många eftersträvar nu den positiva respons som råder för bilder som är tagna på en själv där man håller ett vilt djur som fotorekvisita. READ MORE