Essays about: "välfärd"

Showing result 1 - 5 of 353 essays containing the word välfärd.

 1. 1. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 2. 2. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Axelsson; [2018]
  Keywords : ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Abstract : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. READ MORE

 3. 3. To live with insulin dependent diabetes

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Susanne Elisabeth Eriksson; [2018]
  Keywords : Chronic disease; insulin dependent diabetes; persons experiences; qualitative content analysis; reconciliation.;

  Abstract : Background:  Diabetes mellitus is a common disease and people with diabetes have doubled the last 20 years. Individual’s experiences in living with diabetes is useful to increase the understanding of persons with diabetes ability to manage, accept and possibilities to reconcile with a life with diabetes. READ MORE

 4. 4. Tolkning av uttryck och beteende i samband med smärta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Stray; [2018]
  Keywords : hHäst; smärtbedömning; beteende; uttryck; etologi; välfärd;

  Abstract : Recognizing and evaluating pain in horses comes with a great challenge, both for veterinarians and horse owners. Pain in animals is hard to measure physiologically and it differs with the individual’s perception, state of mind and earlier experiences. READ MORE

 5. 5. Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners beteende i zoobutiker : En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i svenska zoobutiker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Segerlund; [2018]
  Keywords : kanin*; beteende; inhysning; zoobutik; djuraffär; välfärd;

  Abstract : Rabbits are the fourth most popular pet in Sweden. There are however some concerns about their welfare as companion animals. Pet stores are an important source of knowledge and influence, and they can have a key role in improving rabbit welfare. READ MORE