Essays about: "välmående"

Showing result 1 - 5 of 179 essays containing the word välmående.

 1. 1. VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Karl Stäringe; [2020-04-03]
  Keywords : SIK; kinesiska; cult of personality; Xi Jinping; visual grammar; recontextualisation; multimodal critical discourse studies;

  Abstract : År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. READ MORE

 2. 2. Instagram and Millennials’ identity : Perceived ideal image on Instagram in relation to perceived real identity

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jennifer Wang Kurtto; [2020]
  Keywords : Instagram; Self-discrepancy; Social comparison; Image and identity; Instagram; Själv-diskrepans; Social jämförelse; Image och identitet;

  Abstract : Majority of millennials are daily users of Instagram and in conjunction with previous studies on Instagram displaying negative effects on psychological well-being, how individuals perceive their identity in relation to their Instagram use is interesting as it could be a part of how their psychological wellbeing is affected through use. Most previous research on Instagram and psychological well-being are general and based on quantitative methods. READ MORE

 3. 3. Hur förändringsarbeten påverkar den psykosociala hälsan – ett exempel från skogsbranschen

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Linus Lindberg; [2020]
  Keywords : förändring; psykologi; skogsbruk;

  Abstract : Det svenska skogsbruket sysselsätter idag cirka två procent av Sveriges arbetande befolkning. Från skogen kommer förnyelsebar råvara som i framtiden sannolikt kommer att bli ännu mer eftertraktad. I skogen finns många intressenter så kraven är höga från stat, markägare, miljörörelse och kunder. READ MORE

 4. 4. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Keywords : Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Abstract : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. READ MORE

 5. 5. Effects of a Mobile Phone-based Mindfulness Intervention for Teachers, and how Mindfulness Trait Correlates with Stress, Wellbeing, Burnout, and Compassion

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Robin Andersson; [2020]
  Keywords : burnout; compassion; smartphone mindfulness intervention; stress; teacher; wellbeing; Lärare; Medkänsla; Mobil-baserad mindfulness intervention; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Abstract : Abstract Objectives The aim of the study was to examine effects of mindfulness on stress, wellbeing, compassion and burnout, conducting a brief mobile phone-based mindfulness intervention on teachers. Methods Fifty-five teachers from private and public schools, including pre-school, elementary school, middleschool, secondary- and upper secondary school and adult education school was recruited. READ MORE