Essays about: "välta"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word välta.

 1. 1. Riskidentifiering inom virkesterminaler : ett arbete som innefattar risker för timmer- och flisbilschaufförer

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rebecka Eriksson; [2021]
  Keywords : risk; virkesterminal; timmerbil; flisbil;

  Abstract : Tillgänglig information om vilka risker som chaufförer av flis- och timmerbilar utsätts för på virkesterminaler är bristfällig. Syftet med studien var därför att identifiera risker för personrelaterade olycksfall som finns för dessa inom virkesterminalområden samt sammanställa dessa. READ MORE

 2. 2. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Jonas Gunnarsson; Johan Karlström; [2020]
  Keywords : Trafikverket; upplag; enkätundersökning; skogsbranchen;

  Abstract : Sverige avverkar årligen runt 100 miljoner m³sk, allt detta ska transporteras till industrier och andra uppköpande organisationer. Ca 96 procent av dessa transporter sker på de allmänna vägarna, även utmed dessa vägar ligger det virke- och skogsbränsleupplag. READ MORE

 3. 3. Stabilisation of higher wooden houses in volume building technology

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Author : Ebba Gipperth; [2020]
  Keywords : Volume building technology; Timber; Horizontal stabilisation; Shear walls; Technology and Engineering;

  Abstract : Byggnationen av bostadshus med trästomme har enligt Statistiska centralbyrån ökat med 85% efter den senast lägsta uppmätningen 2011. Statistiska centralbyrån menar också att det är bostadshus bestående av 4-8 våningar som byggs mest i Sverige idag. READ MORE

 4. 4. Jack the Jumping Robot : Pinion-based springpowered jumping robot

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ida Larsson; Jakob Jansson; [2019]
  Keywords : Mechatronics; Jumping; Robot; Arduino.; Mekatronik; Hopp; Robot; Arduino.;

  Abstract : This bachelor thesis will demonstrate and explain the building of a jumping robot. This work took place during the Spring semester of 2019 and was finished in May. The scope was to build a foot sized robot that can regulate jumping force and angle, while maintaining the ability to land safely and with its right side up. READ MORE

 5. 5. Balancing of an inverted pendulum through adjusting angle and thrust of propellers

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : HANNA DOTEVALL; PHILIP PULLI; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Robotics and autonomous systems are today progressing at a very fast pace and can be seen in our everyday life, both in industry and society. A popular topic among researches in the field of robotics is the inverted pendulum due to its naturally unstable system. READ MORE