Essays about: "värde"

Showing result 1 - 5 of 1055 essays containing the word värde.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Keywords : FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Abstract : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. READ MORE

 3. 3. Effect of physical training on hemoglobin-A1c in patients with type 2-diabetes : A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Author : Markus Nilsson; [2020]
  Keywords : Fysisk aktivitet; fysisk träning; hemoglobin-A1c; kondition; styrketräning; typ 2-diabetes;

  Abstract : Bakgrund: Hemoblobin-A1c är ett mått på blodsockrets medelvärde efter mellan 60-90 dagar och är en grundläggande indikator på blodsockerkontrollen hos patienter med typ 2-diabetes. Kondition- och styrketräning har visat sig kunna påverka hemoglobin-A1c och används därför som en av flera behandlingsformer hos patienter med typ-2 diabetes. READ MORE

 4. 4. Prediction of Dose Probability Distributions Using Mixture Density Networks

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Viktor Nilsson; [2020]
  Keywords : Applied mathematics; machine learning; deep learning; mixture density network; dose planning; Tillämpad matematik; maskininlärning; djupinlärning; mixturdensitetsnätverk; dosplannerning;

  Abstract : In recent years, machine learning has become utilized in external radiation therapy treatment planning. This involves automatic generation of treatment plans based on CT-scans and other spatial information such as the location of tumors and organs. READ MORE

 5. 5. Making the most for professional freelancers : A study of platforms in the gig economy

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Johanna Vesterberg; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : Gig platforms; platform providers; professional freelancers; experience as a freelancer; Gigplattformar; plattformsägare; professionella frilansare; erfarenhet som frilansare;

  Abstract : Purpose - The purpose of this study was to understand how platform providers can develop their offerings and gig platforms depending on the targeted professional freelancers, henceforth referred to just as freelancers. To fulfil the purpose, three research questions (RQ) were developed: RQ1. READ MORE