Essays about: "värdeflödesanalys"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word värdeflödesanalys.

 1. 1. Flow Optimisation for Improved Performance of a Multivariant Manufacturing and Assembly Line

  University essay from KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Author : Alexander Sævar Guðbjörnssonn; Haider Mohammed Yassin; [2019]
  Keywords : Value Stream Map; Spaghetti Diagram; Discrete Event Simulation; Waste; Cycle Time; Lean Philosophy;

  Abstract : Stoneridge, Inc. is an independent designer and manufacturer of highly engineered electrical and electronic components, modules and systems principally for the automotive, commercial vehicle, motorcycle, agricultural and off-highway vehicle markets. A subsidiary of Stoneridge, Inc. is the company Stoneridge Electronics. READ MORE

 2. 2. Analysis of material flow and simulation-based optimization of transportation system : The combination of simulation and Lean to evaluate and design a transportation system

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Fredrik Vuoluterä; Oliver Carlén; [2018]
  Keywords : FACTS; simulation; AGV; transportation; system; lean; lean production; optimization; SMO; SBO; multi-objective; discrete; event; discrete-event; DES; simulation-based; material handling; kaizen; time study; simulering; optimering; transport; värdeflödesanalys;

  Abstract : The thesis has been performed in cooperation with a Swedish manufacturing company. The manufacturing site of the company is currently implementing a new machine layout in one of its workshops. The new layout will increase the product flow to another workshop on the site. READ MORE

 3. 3. Lean i ett medelstort livsmedelsföretag för produktionseffektivisering : hur kan Lean implementeras i ett medelstort livsmedelsföretag med syftet att skapa långsiktiga effektivitetsvinster?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linus Christensson; [2017]
  Keywords : lean lantbruk; ledarskap; produktionseffektivisering; lean production; effektivitetsvinster;

  Abstract : Lean Produktion är resultatet av den arbetsfilosofi som familjen Toyoda under 1800-talet tillämpade inom sina vävstolsfabriker och som sedan vidareutvecklades inom industrin och tjänstesektorn. Under 1940-talet grundades bilmärket Toyota, filosofin togs med in i bilindustrin och blev senare hyllat av hela världen. READ MORE

 4. 4. Lean product development: : How can lean product development be used to improve the value stream for an ITC company?

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Oscar Mo; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : A changing environment in a globalised world causes organisations and companies to be exposed to new conditions. The demands on companies in such an environment are becoming increasingly difficult to master and the demands on employees and management teams will increase. READ MORE

 5. 5. At the heart of it all : A value stream mapping of the heart emergency at Danderyds Sjukhus AB

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Ivan Svensson; Elin Berglund; [2015]
  Keywords : Lean; Lean production; Lean healthcare; healthcare; Healthcare management; value stream; value stream mapping; VSM; waste; logistics; Lean; Lean production; Lean inom sjukvården; sjukvård; styrning av sjukvård; värdeflöde; värdeflödesanalys; slöseri; logistik;

  Abstract : Dagens situation med en åldrande befolkning som leder till en större förekomst av allvarliga kroniska sjukdomar gör att sjukvården står inför nya utmaningar. Då de flesta vårdinrättningar har en mycket hög beläggning och begränsade resurser har man börjat använda sig av produktionsstrategier som traditionellt använts i mer industrinära miljöer, exempelvis Lean production. READ MORE