Essays about: "värden"

Showing result 1 - 5 of 1316 essays containing the word värden.

 1. 1. Where is ‘elsewhere’ in biodiversity offsetting? A political-geographical exploration of values and localizations of offset measures in two development projects of Port of Gothenburg, Sweden

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Oskar Abrahamsson; [2020-08-20]
  Keywords : Ekologisk kompensation; All-ekologi; Politisk ekologi; Människa-miljö relationer; Göteborgs hamn;

  Abstract : Ekologisk kompensation är en relativt ny åtgärd vilket syftar till att minska förlusten av ekologiska värden i samband med stads- och infrastrukturutvecklingsprojekt. Tidigare forskning om ekologisk kompensation har främst riktat sig till policyutveckling, ekologiska effekter, samt nyligen också dess sociala och kritiska aspekter. READ MORE

 2. 2. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 3. 3. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Keywords : FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Abstract : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. READ MORE

 4. 4. Quantum statistics and the magnetocaloric effect

  University essay from Uppsala universitet/Materialteori

  Author : Anna Sandberg; [2020]
  Keywords : quantum statistics; magnetocaloric effect; magnetocaloric; magnetic cooling; simulation;

  Abstract : Caloric materials show prospect in replacing the function of vaporcompression systems in todays cooling devices, resulting in more energy efficient cooling and eliminating the need for refrigerents which contribute to climate change. This project has focused on magnetocaloric materials, which experience changes in temperature when exposed to magnetic fields. READ MORE

 5. 5. Relation between retinal morphology, visual pathway integrity and plasmatic amyloid beta 42 peptide in old and young beagles

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emilia Miranda Peluso; [2020]
  Keywords : cognitive dysfunction syndrome; dog; optical coherence tomography; OCT; visual evoked potentials; VEP;

  Abstract : The spontaneously occurring behavioural syndrome referred to as canine cognitive dysfunction (CCD) is considered the canine counterpart of Alzheimer’s disease (AD). Changes in the retina such as nerve fibre layer (NFL) and ganglion cell complex (GCC) thinning have been observed in Alzheimer’s patients. READ MORE