Essays about: "värdepåverkande faktorer"

Found 5 essays containing the words värdepåverkande faktorer.

 1. 1. Prispåverkande faktorer på skogsfastigheter

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Nordkvist; [2017]
  Keywords : fastighetsvärdering; hedonisk prismodell; implicita priser; marknadsvärde; skogsfastigheter;

  Abstract : Mycket har hänt på fastighetsmarknaden för skogsfastigheter sedan avregleringen av lant- och skogsbruksfastigheter år 1990. Priserna har sedan dess gått uppåt och börjar nu sakteliga stabilisera sig (2017). Kunskapen om vad som påverkar priserna är viktiga för mäklare, skogsägare och olika institutioner. READ MORE

 2. 2. A Study of Residential Property Tax Assessment Systems in Botswana and Sweden

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Author : Anna Svensson; Sofie Leima; [2014]
  Keywords : property tax assessment; valuation; mass appraisal; individual assessment; value-determining factors;

  Abstract : There are different ways in how to assess a value to a property and which assessment technique that is used differs due to circumstances in each country, leading to different views of what is the best and most effective way. At the moment Botswana is suffering from obsolete valuation rolls and is in the position where the system could benefit of a reform. READ MORE

 3. 3. Valuation of plots – which factors affecting the valuemay differ from settled properties?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Lisa Ek; Anja Gyllenbäck; [2014]
  Keywords : plot valuation; subdivision; value; local plan; factors affecting value; Tomtvärdering; avstyckning; värde; detaljplan; värdepåverkande faktorer;

  Abstract : A realtor faces valuations of houses and apartments almost every day, but one thing that is notas common is valuation of plots. We think that the absence of parameters, which the valuationis based on, would aggravate the valuation of the plot in comparison to valuation of a settledproperty. READ MORE

 4. 4. Åkermarkspriser i Östergötland : värdepåverkande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johan Westman; [2013]
  Keywords : hedonisk prismodell; jordbruksfastighet; värdepåverkande faktorer; åkermark; Östergötland;

  Abstract : Åkermarkspriserna i de allra bördigaste områdena i Sverige har under de senaste fem åren ökat med cirka 106 procent i genomsnitt. Jordbruket rationaliseras successivt och produktionsenheter blir större vilket kräver större brukningsarealer. READ MORE

 5. 5. Real Estate Appraisal : A Study of Real Estate Appraisers in Sweden

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Fredrik Andersson; Robert Landberg; [2005]
  Keywords : Real Estate; Property; Valuation; Appraisal; Valuer; Appraiser;

  Abstract : Problem: Problemet som legat till grund för intresset och inriktningen med denna magisteruppsats är då tidigare kontorsfastigheten Skatteskrapan skulle byta ägare och användningsområde. En planerad ombyggnad ställde till problem med avseende på uppskattningen av ombyggnadskostnader. I slutändan handlar problemet om ett värderingsproblem. READ MORE