Essays about: "värderingar."

Showing result 1 - 5 of 272 essays containing the word värderingar..

 1. 1. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Lundqvist; Olivia Persson; [2022]
  Keywords : Storslagen fjällmiljö; fjällen; rennäring; turism; fysisk planering; värderingar;

  Abstract : De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. READ MORE

 2. 2. Books & Bricks : a case study on the role of media in library design

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Katharina W M de Burger; Elin Olsson; [2022]
  Keywords : Library design; library interior layout; media technologies; material media theory; actor network theory; post humanism; case study;

  Abstract : Syfte: Syftet med denna uppsats är att illustrera vilka effekter olika medietyper och medieteknologier har på biblioteksutformning samt på vilket sätt. Detta undersöks genom två grupper av frågeställningar där den ena fokuserar på medieteknologier som en aktör i ett nätverk och den andra hänvisar till medieteknologiers placering och effekten därav. READ MORE

 3. 3. Vegetation som social konstruktion : en kritisk granskning av värderingar och föreställningar om ordning och oordning vid omvandling av industriområdet Librobäck

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kerstin Lindberg; Emma Nygren; [2022]
  Keywords : fysisk planering; förtätning; industrimiljö; vegetation; urban ekologi; biologisk mångfald; värderingar; föreställningar; social konstruktion; ordning och oordning; dikotomi; anomali; metafor;

  Abstract : Urbanisering är ett hot mot biologisk mångfald. När vi människor försämrar eller förstör ekosystem hotas allt liv på jorden. Vårt utnyttjande av naturresurser och ekosystem utgår ifrån modernitetstankar som grundar sig i en dualistisk uppdelning mellan natur och kultur. READ MORE

 4. 4. Praktisk utfodring av svenska hundar : en enkätstudie om hur svenska hundar utfodras i hemmet och vilka faktorer som påverkar hundägarens val av foder

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nellie Bratt; Linn Mårtensson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; djursjukskötare; foderval; godis; hemlagat; hund; råfoder; studie; tillskott; utfodringsrutiner; veterinär; växtbaserat; övervikt;

  Abstract : Det är användbart för djurhälsopersonal att ha en förståelse för hur svenska hundar utfodras i hemmet och hur djurägaren tänker vid val av foder. Verksamma inom djurens hälso- och sjukvård kan därmed anpassa sin rådgivning gällande foder och utfodring samt omvårdnaden i den dagliga verksamheten. READ MORE

 5. 5. Estetik överallt : estetiska värden och värderingar i landskapsarkitekturtävlingen Falköpings stadskärna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Ekelund; [2022]
  Keywords : estetik; värde; värdering; landskapsarkitektur; arkitekturtävlingar; Falköping;

  Abstract : Detta arbete undersöker vilken roll estetik spelar i landskapsarkitekturtävlingen Falköpings stadskärna arrangerad av Falköpings kommun 2021. Med bakgrund i en olikhet mellan estetikens roll inom landskapsarkitekturens forskning och profession diskuteras estetikens roll inom professionen genom att undersöka vilka värden och värderingar som förekommer i juryutlåtandet till tävlingen samt hur juryn använder estetiska värden och värderingar i bedömningen. READ MORE