Essays about: "värderingar."

Showing result 1 - 5 of 208 essays containing the word värderingar..

 1. 1. Staying in Niue? : Students' spatial plans related to value systems and climate change

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Astrid Gustafsson; [2019]
  Keywords : student migration; staying; Niue; values; cyclone; studentmigration; stanna; värderingar; cykloner; Niue;

  Abstract : The Niuean population has been in decline since the airport opened on the island. This thesis investigates a specific aspect of the migration from the island: what final year high school students in Niue plans to do after graduation in relation to leaving or staying in Niue. READ MORE

 2. 2. Predicting house prices with machine learning methods

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Isak Engström; Alan Ihre; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : In this study, the machine learning algorithms k-Nearest-Neighbours regression (k-NN) and Random Forest (RF) regression were used to predict house prices from a set of features in the Ames housing data set. The algorithms were selected from an assessment of previous research and the intent was to compare their relative performance at this task. READ MORE

 3. 3. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Sofia Öhman; [2019]
  Keywords : Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Abstract : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. READ MORE

 4. 4. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Love Silow; [2019]
  Keywords : mat; restauranger; kockar; Malmö; platsanknytning; identitet; hållbara städer; urbana matlandskap;

  Abstract : I denna text kommer det argumenteras att restauranger och kockar via sitt dagliga arbete bidrar med kunskap och erbjuder centrala platser för utvecklingen av urbana matlandskap. Argumentationen bygger på en fallstudie och analys av fyra restauranger i Malmö. READ MORE

 5. 5. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Amanda Wahlström; [2019]
  Keywords : mental ohälsa; lantbrukare; stress; depression;

  Abstract : Att mental ohälsa finns ibland oss är något de flesta av oss är medvetna om. Dessvärre är medvetenheten hos den utsatte ofta låg vid det kritiska tillfället. Det finns många olika sätt att påverkas och inget är det andra likt. READ MORE