Essays about: "värderingar"

Showing result 1 - 5 of 234 essays containing the word värderingar.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Keywords : stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Abstract : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. READ MORE

 2. 2. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Aurora Goldstick; [2020]
  Keywords : postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Abstract : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. READ MORE

 3. 3. Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Yénika Castillo Muñoz; [2020]
  Keywords : interaction design; design for decoloniality; decolonial design; Decolonising design; speculative design; chicano feminism; transnational feminism; migration; diasporic identitites; Latin America; codesign;

  Abstract : Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. READ MORE

 4. 4. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Martin Linder; [2020]
  Keywords : EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Abstract : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. READ MORE

 5. 5. Generationsskifterådgivares hantering av mjuka värden : har mjuka värden en betydande roll i processen?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ida Pannell; Camilla Nilsson; [2020]
  Keywords : mjuka värden frågor; generationsskifte; generationsprocess; familjeföretag; tillit; känslor; värderingar; kommunikation;

  Abstract : Den svenska lantbruksbranschen står inför ett omfattande generationsskifte då en tredjedel av alla lantbrukare är över 65 år. Lyckade generationsskiften krävs för att branschen ska överleva och för att en yngre generation kunna driva vidare företagen. READ MORE