Essays about: "värdeskapande"

Showing result 1 - 5 of 84 essays containing the word värdeskapande.

 1. 1. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Keywords : Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Abstract : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). READ MORE

 2. 2. Generating Value Through Blockchain Technology : The Case of Trade Finance

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Keywords : Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Abstract : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. READ MORE

 3. 3. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Keywords : värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Abstract : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. READ MORE

 4. 4. A Study on the Relationship Between a Mutual Fund’s Risk-Adjusted Return and Sustainability : Do Mutual Funds with High Sustainability Scores Outperform Those with Low Ones?

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Frida Värnlund; Max Bacco; [2019]
  Keywords : Applied mathematics; regression analysis; sustainability; mutual funds; Morningstar; Sharpe ratio; ESG; Tillämpad matematik; regressionsanalys; hållbarhet; fonder; Morningstar; riskjusterad avkastning; Sharpe ratio; ESG;

  Abstract : During the past few decades, social responsible investing (SRI) has rapidly grown to become a renowned investment strategy. Because of the contradictory findings on how successful this strategy is in terms of financial return, the aim of this thesis is to compare the performance of sustainable and conventional funds in four different geographical areas during the last three years. READ MORE

 5. 5. Value Creation and Decreased Environmental Impact through Circular Economy-based Offerings : A Product-Service System Case Study

  University essay from Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Author : Sofia Ewerlöf; Daniel Modig; [2019]
  Keywords : Product-Service Systems; PSS; LCA; Life cycle assessment; Value creation; Provider value; Customer value; Circular economy; Environmental design; Produkt- och tjänstesystem; PSS; LCA; Livscykelanalys; Värdeskapande; Leverantörsvärde; Kundvärde; Cirkulär ekonomi; Miljödesign;

  Abstract : This thesis answers how a circular economy-based offering can be designed for increased value creation and decreased environmental impact, compared to a current offering. The study concerns a case company and their current offering of a fire safety solution, namely a 6 kg powder fire extinguisher. READ MORE