Essays about: "värdeskapande"

Showing result 1 - 5 of 94 essays containing the word värdeskapande.

 1. 1. INVESTIGATION OF CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC VEHICLES : - A case study of Beijing

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Zhen Li; [2019]
  Keywords : China; Beijing; business model; Electric vehicle; EV; electric car; new energy vehicle; charging infrastructure; charging infrastructure operators; charging service operator; charging pile; charging post; charging service; value proposition; value creation; value capture; Kina; Peking; affärsmodell; Elfordon; EV; elbil; laddningsinfrastruktur; laddningsinfrastrukturoperatörer; laddningsoperatör; laddstolpe; laddningsstation; laddningstjänst; värderbjudande; värdeskapande; värdefångst;

  Abstract : Promoting the use of electric vehicles (EVs) has become an important measure to solve the environmental issue in China. In Beijing, the number of EVs has increased rapidly during recent years. In parallel, an extensive charging infrastructure has been deployed. READ MORE

 2. 2. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Keywords : Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Abstract : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). READ MORE

 3. 3. Generating Value Through Blockchain Technology: The Case of Trade Finance

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Keywords : Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Abstract : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. READ MORE

 4. 4. Generating Value Through Blockchain Technology : The Case of Trade Finance

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Sara Lundström; Sofia Öhman; [2019]
  Keywords : Blockchain; Implementation; Success Factors; Technology; Value Creation; Trade Finance; Finance Industry; Blockkedja; Implementering; Framgångsfaktorer; Teknologi; Värdeskapande; Trade Finance; Finansindustrin;

  Abstract : This thesis in Industrial Engineering and Management examines which the critical success factors are for implementing blockchain technology in the context of trade finance. Blockchain is an up-and-coming technology that has yet not been implemented in many organizations. READ MORE

 5. 5. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Keywords : värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Abstract : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. READ MORE