Essays about: "värmepanna."

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word värmepanna..

 1. 1. Modular design and feasibility analysis of a Rankine Compression GasTurbine system for industrial cogeneration

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Daniel Carrion da Fonseca; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : A substantial share of the world’s energy is consumed in the form of heat in many distinct industries, which usually generates it through a boiler and consumes the heat by using steam as an energy carrier. In such factories, a cogeneration installation is economically and environmentally beneficial. READ MORE

 2. 2. Survey of systems for utilizing produced biogas in asmall-scale wastewater treatment plant: Storvreta, Uppsala

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Daniel Frisk; Deniz Pektas; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Den här rapporten ämnar att ge en analys över energibehovet av ett mindre reningsverk samt hur utnyttjandet av den biogas som produceras vid reningen kan ökas. Energi-analysen kommer att inbegripa reningsverkets värme- och elbehov i nuläget samt hur hur det kan komma att utvecklas inom den närliggande framtiden. READ MORE

 3. 3. Energy analysis of a fruit drying plant in Adeiso, Ghana

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Ambjörn Lätt; Tomas Löfwall; [2014]
  Keywords : energy analysis; fruit drying; Minor Field Study; Ghana; biogas; solar; renewable energy ;

  Abstract : The purpose of the project has been to work out recommendations that reduce the energy-related costs and environmental impact of HPW Fresh & Dry Ltd., a fruit drying factory in Ghana. The factory produces electricity with diesel and biogas but also purchases electricity from the national electricity company. READ MORE

 4. 4. Investering i en ny torkanlägging : en jämförelse mellan olika energikällor till värmepannan

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Bernard Levall; Johan Rockler; [2014]
  Keywords : torkanläggning; spannmål; energikällor; kapitalkostnad;

  Abstract : På grund av en hårt konkurrensutsatt marknad har de svenska lantbrukarna minskat i antal genom åren. Spannmålspriserna har visat en negativ trend och insatsvarupriserna har ökat. Samtidigt arbetar lantbrukarna med stora risker och kapital. READ MORE

 5. 5. COMBINED BOILER WITH TPV

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Magnus Björk; [2013]
  Keywords : TPV-system; Thermo Photo Voltaic; Gallium Antimonide; Heat Radiation; Energy System; Bio-Fuel; Sustainable Energy; Emitter temperature; Heat Boiler; TPV-system; Thermo photovoltaic; Gallium Antimonide; värmestrålning; Energisystem; Biobränsle; Hållbar energy; Emittertemperatur; värmepanna.;

  Abstract : A TPV-system consists of a hot surface emitting heat radiation on a solar cell with a narrow bandgap.  A unit consisting of a boiler and a TPV-system has been constructed for testing of the performance of TPV cells. The emitter is heated by a fuel consisting of RME-oil. READ MORE