Essays about: "värmestress"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word värmestress.

 1. 1. Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Cecilia Johansson; [2019]
  Keywords : spaltbevattning; droppbevattning; duschbevattning; djurvälfärd; boxhygien; slaktsvinstall;

  Abstract : Hygien i svenska slaktsvinsstallar och arbetsbelastningen under sommartid kan vara ett problem i Sverige på grund av att grisarna använder den fasta liggytan som gödselyta under sommartid. Att grisen försöker kyla sig när den utsätts för värmestress, hög beläggning, icke optimal utfodringsstrategi samt ökad produktivitet är faktorer som alla bidrar till dålig boxhygien. READ MORE

 2. 2. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Carlsson; [2019]
  Keywords : klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Abstract : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. READ MORE

 3. 3. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Stina Emriksson; [2019]
  Keywords : anpassningsförmåga; klimatförändringar; värmestress; värmetolerans; Bos indicus; Bos taurus;

  Abstract : Syftet med litteraturstudien är att undersöka skillnaderna mellan kons underarter och se vad det finns för åtgärder för att anpassa dem för framtida klimatförändringar. I dagsläget bedöms klimatförändringarna leda till högre temperaturer globalt som kan resultera i värmestressade kor. READ MORE

 4. 4. Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Svensson; [2019]
  Keywords : nötkreatur; pälsfärg; genetik; mjölkproduktion; tillväxt; värmestress;

  Abstract : Många av nötkreatursraserna som används för kött- eller mjölkproduktion har sin egen karakteristiska pälsfärg skapad av mutationer i olika gener. Trots att pälsfärgen hos nötkreatursraserna skiljer sig åt och är en egenskap som är lätt för lantbrukaren att se selekteras nötkreatur i Sverige idag inte på pälsfärgen. READ MORE

 5. 5. Climate change impacts on water resources of the Ganges : Suitable adaptation options for agriculture in the Indian-Himalayan region

  University essay from KTH/Industriell ekologi

  Author : Hedvig Winther; [2017]
  Keywords : Climate change; water flows; Indian-Himalayan region; Ganges; adaptation; hydro-climatic modelling; stakeholder participatory methods; Klimatförändringar; vattenflöden; Indiska Himalaya; Ganges; anpassning; hydroklimatisk modellering; intressentdeltagande metoder;

  Abstract : Climate change is affecting several environmental factors and together with socio-economic changes put high pressure on water resources. Climate change manifest itself through increasing temperatures and changes in precipitation patterns and intensities, with knock-on effects on hydrologically-relevant parameters such as water flows, evapotranspiration rates, glacial melt etcetera, all of which have already been observed in the recent past and are predicted to continue in the future. READ MORE