Essays about: "väv"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word väv.

 1. 1. Tactile constructions : Building with textile, sensual mathematics

  University essay from Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Author : Ingrid Persson; [2017]
  Keywords : Interior Architecture Textile Knitting Weaving Architextile; Inredningsarkitektur Arkitektur textil väv stickat;

  Abstract : In my thesis work I choose to define textile as a way of constructing, before seeing it as a material. I have explored the possibilities of building with the tension that is formed between the threads in weaving and knitting. READ MORE

 2. 2. En väv av former : en redogörelse över förvandlingen av Krokshallstorget från parkering till torg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Wårfors; [2016]
  Keywords : analys; process; yta; plats; rum; genus loci; form; Borås; Krokhallstorget;

  Abstract : Mitt arbete syftar till att skapa ett gestaltningsförslag för en nyanläggning av Krokshallstorget i staden Borås. Det har varit viktigt för mig att ge mig själv tid att analysera platsen grundligt och att noga följa min egen arbetsprocess, vilket tydligt framgår i mitt arbete. READ MORE

 3. 3. Thermo-Oxidative Degradation of High Temperature Polyimide Composites : Characterization and Modeling of Composites Affected by an Extreme Environment

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Magnus Persson; [2016]
  Keywords : Polyimide composite material; thermal and oxidative degradation; glass transition temperature; stiffness modeling;

  Abstract : Carbon fiber (CF) 8-harness satin weave, T650/Neximid system of [(+45/-45)/(0/90)]2S and [(0/90)]4S layup was manufactured using resin transfer molding (RTM). The material was cut into 3-point bending specimens and treated for 24 hours in a burn oven at T=(320,350,375,400,450 & 500)°C. READ MORE

 4. 4. Stadens hemliga rum : individuella upplevelser av egna platser i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Miriam Seligsohn; [2015]
  Keywords : kognition; omgivning; rörelse; miljöpsykologi; identitet; känsla; stadsrum; humanism; plats; rum;

  Abstract : I den här kandidatuppsatsen så undersöks individuella upplevelser av egna rum och platser i staden vi delar med andra. Med hjälp av en litteraturstudie utforskas hur vår kognition och perception ger oss möjlighet att se och känna staden och även hur våra rörelser genom den för sig. READ MORE

 5. 5. Reinterpreting traditional weave : Revisiting vernacular architecture

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Havar Cemal; [2014]
  Keywords : Kurdistan; Iraq; Identity; culture; weaving; traditional; crafts; school; erbil; carpet; Kurdistan; vävning; lokal arkitektur; hantverk; kultur; matta; identitet; skola; erbil; iraq;

  Abstract : I am interested in experiences and knowledge that is passed on from generation to generation, and in a broad sense this is the starting point of my thesis project.  I am of Kurdish descent, and I knew early on that I wanted to make a project that related to Kurdish tradition. READ MORE